Tiêu chí để đánh giá một dự án thành công hay không đó chính là hiệu quả kinh tế mà dự án đó mang lại, chất lượng dự án, tiến độ thực hiện dự án,…Đa phần, các công trình xây dựng ở Việt Nam đều chậm tiến độ bàn giao và điều này ảnh hưởng không hề nhỏ đến lợi ích các bên liên quan.

Trong bài viết trước, chúng tôi đã phân tích giải pháp quản lý chi phí hiệu quả mà phần mềm quản lý thi công xây dựng iBom.PM  mang lại cho các doanh nghiệp xây lắp, thi công công trình. Trong bài viết này, chúng tôi tiếp tục làm rõ giải pháp iBom.PM  sẽ giúp nhà lãnh đạo, đơn vị thi công quản lý tiến độ thi công công trình hiệu quả như thế nào?

Quản lý tiến độ thi công công trình/dự án là quá trình quản lý bao gồm việc lập kế hoạch tiến độ; theo dõi, giám sát và kiểm soát tiến độ thực hiện công trình. Chúng tôi sẽ làm rõ vấn đề này qua 3 bài viết sau.

Phần 1: Lập kế hoạch tiến độ

Phần 2: Tổ chức thực hiện

Phần 3: Theo dõi, kiểm soát, quản lý tiến độ công trình

Trong nội dung của bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn lập kế hoạch tiến độ với giải pháp Quản lý thi công công trình – iBom.PM .

Kế hoạch tiến độ thực hiện dự án/công trình là bản kế hoạch bao gồm các bước: xác định các công việc, sắp xếp trình tự thực hiện các công việc, ước lượng thời gian thực hiện từng công việc và xây dựng tiến độ của dự án.

Với chức năng lập kế hoạch, hệ thống iBom.PM sẽ giúp đội ngũ kĩ thuật, kế hoạch, quản lý thi công, chỉ huy trưởng thi công, nhà thầu lập kế hoạch thi công tổng thể và sau đó phân rã kế hoạch thi công tổng thể theo tháng thông qua các kế hoạch chi tiết tương ứng.

Trong phần thiết lập kế hoạch tổng thể trên iBom.PM: cho phép người lập kế hoạch tạo lập các công việc; định nghĩa khối lượng, đơn vị, thời gian thực hiện, điểm dừng công việc; giao việc xuống đội thi công/nhà thầu và thiết lập mối quan hệ giữa các công việc.

Hình 1: Demo kế hoạch công việc thi công tháng trên iBom.PM

Sau khi có kế hoạch tổng thể, hệ thống cho phép Bộ phận quản lý thi công, Chỉ huy trưởng công trường phân rã công việc rã theo các nhóm sản lượng và chi phí thi công trong một tháng cùng với tiến độ sử dụng phân bổ theo tháng và các tuần trong tháng đó. Chi tiết một kế hoạch thi công tháng bao gồm:

·        Thuyết minh kế hoạch: là nơi cho phép trình bày thuyết minh các định nghĩa các nội dung thuyết minh thi công trong tháng của các bộ phận trực tiếp thi công, bộ phận cung ứng vật tư,… đặc biệt chỉ huy trưởng thi công hoặc phòng quản lý thi công có thể lên được kế hoạch doanh thu của tháng hiện tại.

·        Kế hoạch sản lượng: cho phép nhà quản lý nắm được khối lượng công việc được giao cho từng đơn vị/đội/nhóm thi công được phân rã trong tháng và theo từng tuần trong tháng.

·        Kế hoạch vật tư: cho người quản lý nắm được khối lượng, chi phí và tiến độ cung cấp vật tư cần thiết theo từng loại vật tư trong tuần trong tháng.

·        Kế hoạch nhân công: cho phép phân bổ số lượng nhân công cần sử dụng để hoàn thành định mức công việc được giao khoán cho các đội/nhóm/đơn vị thi công theo tuần trong tháng

·        Kế hoạch thiết bị: cho phép người lập làm rõ được số thiết bị, máy móc cần cho quá trình thi công công trình; số lượng máy hiện có và phải thuê ngoài ra sao; thời gian sử dụng như thế nào.

Trên cơ sở kế hoạch vật tư tháng của các đội thi công, hệ thống sẽ tổng hợp tự động và giúp bộ phận cung ứng vật tư lập kế hoạch cung ứng vật tư cụ thể chi tiết và sau đó chuyển yêu cầu xuống bộ phận kho để thực hiện nhập vật tư về cho công trình.

Với chức năng lập kế hoạch của iBom.PM cho phép đội ngũ kĩ thuật/kế hoạch thiết lập một kế hoạch tiến độ rõ ràng, chi tiết và cụ thể định mức dự kiến theo từng hạng mục công việc phát sinh theo từng tuần trong tháng. Trên cơ sở đó, sẽ tổ chức, phân bổ bố trí nhân lực phù hợp để sử dụng một cách tối ưu các nguồn lực được yêu cầu thực hiện kế hoạch thi công và hoàn thành dự án/công trình đúng tiến độ.

Mời bạn tìm hiểu về sản phẩm thông qua ĐĂNG KÍ TƯ VẤN PHẦN MỀM MIỄN PHÍ

Tham khảo:

Quản lý tiến độ công trình Hiệu quả với Phần mềm IBOM.PM (Phần 2)

Quản lý tiến độ công trình Hiệu quả với Phần mềm IBOM.PM (Phần 3)

Đánh giá bài viết