Hỏi đáp iBom

Công ty TNHH Phần mềm Trí Tuệ (ISOFTCO) tiến hành phương thức triển khai Giải pháp IBOM với các hình thức sau:
Với IBOM bạn luôn có thể: bao quát được công việc của tất cả các phòng ban, liên kết công việc và dữ liệu của các phòng ban, dự án, từ đó tổng hợp, phân tích, đánh giá hỗ trợ ra quyết định.
IBOM tự tin sẽ mang lại nhiều giá trị tốt đẹp và đóng góp vào thành công của Khách hàng. Hiện nay, IBOM đã được hàng nghìn doanh nghiệp/đơn vị/tổ chức trên cả nước đánh giá cao và lựa chọn làm công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác Quản lý công trình và Điều hành doanh nghiệp. Vậy đâu là lý do mà khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn IBOM? Hãy cùng tìm hiểu.