Hỗ trợ kỹ thuật

Do được thiết kế có tính mở cao nên IBOM có khả năng tích hợp và tương tác với nhiều hệ thống khác khi có nhu cầu.
Phần mềm IBOM được phát triển theo quy trình Scrum. Qua thực tế áp dụng cho thấy quy trình Scrum là một quy trình phát triển dự án phần mềm rất nhanh và linh hoạt.
Với IBOM bạn luôn có thể: Xây dựng quy trình quản lý và điều hành doanh nghiệp khép kín, gọn nhẹ, nhanh chóng, hiệu quả và đầy đủ các công đoạn (Tiếp thị, Bán hàng, Chi phí, Kế toán - Tài chính, Kế hoạch và Sản xuất).