Nhân sự là cốt lõi của mỗi doanh nghiệp, tuy nhiên làm sao để khai thác được thế mạnh của nhân sự, làm sao quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp một cách hiệu quả thì chúng ta cần tổ chức được công việc và kiểm soát công việc một cách khoa học. Giải pháp Quản trị và điều hành Doanh nghiệp của IBOM là giải pháp hỗ trợ các nhà quản lý doanh nghiệp điều hành của mình một cách chuyên nghiệp và hiệu quả dựa trên các công cụ số hóa dữ liệu và quy trình quản lý trên IBOM.

Tính năng

Lợi ích

  • Quản lý tốt tiến độ dự án và điều phối nguồn nhân lực hiệu quả
  • Minh bạch quá trình đánh giá hiệu quả và năng lực nhân sự
  • Tăng năng suất, tiết kiệm thời gian và chi phí
  • Nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả làm việc của nhân viên
  • Giảm thiếu giấy tờ và số hóa các thủ tục hành chính
  • Nâng cao hiệu quả của công tác nhân sự