Bạn đang tìm giải pháp
cho loại hình doanh nghiệp nào?

Chủ đầu tư &

Các ban quản lý dự án

Giải pháp quản lý đầu tư tổng thể giúp các chủ đầu tư theo dõi dòng tiền, tiến độ, lỗ lãi

Tìm hiểu thêm

Doanh nghiệp trong ngành

xây lắp

Giải pháp tổng thể quản lý tiến độ, chi phí thi công công trình xây dựng

Tìm hiểu thêm

Doanh nghiệp trong ngành

cơ điện

Giải pháp tổng thể thi công dự án, công trình, cung ứng vật tư ngành cơ điện

Tìm hiểu thêm

Doanh nghiệp trong những

lĩnh vực khác

Giải pháp quản trị và điều hành tổng thể cho tất cả các loại hình doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm

Hay bạn muốn khám phá các module
nằm trong giải pháp tổng thể IBOM?

Quản lý Đầu tư

 • Quản lý hồ sơ chi tiết dự án
 • Kiểm soát tiến độ thi công
 • Lập dự toán chi phí thi công dự án
 • Phân cấp công việc quản lý dự án
Tìm hiểu thêm

Quản lý Công Trình

 • Lập dự toán thi công
 • Quản lý hợp đồng/thanh quyết toán
 • Lập kế hoạch & kiểm soát kế hoạch
 • Báo cáo tiến độ thi công công trình
Tìm hiểu thêm

Quản lý Cung ứng

 • Quản lý hợp đồng/phụ lục
 • Quản lý & theo dõi nhà cung cấp vật tư
 • Lập kế hoạch cung ứng vật tư
 • Tiếp nhận báo giá và so sánh
Tìm hiểu thêm

Quản lý Kho

 • Quản lý tập trung vật tư theo công trình
 • Theo dõi chi tiết vật tư của từng kho
 • Khai báo linh hoạt vật tư
 • Hạn chế thất thoát vật tư công trình
Tìm hiểu thêm

Quản lý Tài sản

 • Quản lý đồng bộ thiết bị/tài sản
 • Kiểm soát nhiên liệu thiết bị
 • Quản lý nhật trình thiết bị
 • Cảnh báo tự động bảo trì, sửa chữa
Tìm hiểu thêm

Quản lý Nhân sự

 • Hoạch định nguồn lực cho công trình
 • Tuyển dụng hiệu quả nhân lực
 • Chấm công chi tiết đến từng công trình
 • Tính lương thông minh và linh hoạt
Tìm hiểu thêm

Quản lý Văn bản

 • Kiểm soát quy trình quản lý văn bản
 • Xử lý tức thời văn bản đi & đến
 • Lưu trữ tập trung dữ liệu văn bản
 • Tra cứu nhanh chóng & linh hoạt
Tìm hiểu thêm

Quản lý Công việc

 • Giao việc nhanh chóng & linh hoạt
 • Kiểm soát chặt chẽ & phân cấp
 • Đánh giá kết quả cá nhân & phòng ban
 • Ủy quyền giao việc
Tìm hiểu thêm

Quản lý Tài chính

 • Lập duyệt ngân sách tài chính công ty
 • Quản lý chặt chẽ nguồn vốn
 • Kiểm soát đến từng khoản mục chi phí
 • Báo cáo chi tiết dòng tiền công ty
Tìm hiểu thêm

1000+ doanh nghiệp và 5000+ dự án
đã thành công với IBOM

Đặc trưng của IBOM

Trải nghiệm ngay

Hãy trải nghiệm từ những video hướng dẫn và giới thiệu về sản phẩm để bạn có khái niệm tổng quan và bạn sẽ yên tâm hơn khi lựa chọn giải pháp IBOM.

Bắt đầu

Giải thưởng của IBOM