Do được thiết kế có tính mở cao nên IBOM có khả năng tích hợp và tương tác với nhiều hệ thống khác khi có nhu cầu.

Hiện tại, hệ thống IBOM cũng đã tích hợp với 2 hệ thống:

  • Tích hợp và đồng bộ với dữ liệu trên hệ thống AD (Active Directory) của Windows thông giao thức LDAP
  • Tích hợp và xác thực người dùng qua hệ thống Active Directory hoặc Mail server.
  • E-mail: Do việc trao đổi qua email, gửi và nhận văn bản qua email hiện nay rất phổ biến. Để thuận tiện cho người sử dụng có thể nhận, gửi email ngay trên IBOM, đồng thời có thể lưu trữ email thành công việc, thành văn bản, và lưu vào hồ sơ công việc để theo dõi, IBOM đã tích hợp với hệ thống email.
  • Máy chấm công:

Việc sử dụng máy chấm công ngày nay rất phổ biến (chấm bằng thẻ từ, chấm bằng vân tay, chấm bằng nhận diện khuôn mặt). IBOM đã tích hợp với hệ thống máy chấm công để tự động lấy dữ liệu vào ra và đưa lên phần mềm thành dữ liệu chấm công.

Đánh giá bài viết