Phần mềm IBOM được phát triển theo quy trình Scrum. Qua thực tế áp dụng cho thấy quy trình Scrum là một quy trình phát triển dự án phần mềm rất nhanh và linh hoạt.

Theo đó, quy trình phát triển dự án được chia thành nhiều vòng lặp trong thời gian trung bình 4 tuần (gọi là Sprint), đáp ứng cho các dự án với yêu cầu ban đầu chưa được chi tiết và thay đổi thường xuyên. Quá trình triển khai một Sprint trong quy trình Scrum yêu cầu sự phối hợp tích cực giữa các thành viên trong đội phát triển, cũng như giữa Khách hàng và ISOFTCO. Mọi người trong nhóm phát triển cũng như Khách hàng có thể theo dõi tiến độ triển khai các công việc một cách chi tiết. Có thể góp ý, bổ sung ngay lập tức thông qua các công cụ hỗ trợ quản lý yêu cầu.

Đánh giá bài viết