Với IBOM bạn luôn có thể: Xây dựng quy trình quản lý và điều hành doanh nghiệp khép kín, gọn nhẹ, nhanh chóng, hiệu quả và đầy đủ các công đoạn (Tiếp thị, Bán hàng, Chi phí, Kế toán – Tài chính, Kế hoạch và Sản xuất).

IBOM được xây dựng trên nền tảng công nghệ gì?

  • IBOM được xây dựng theo kiến trúc mở MVC và sử dụng các công nghệ bậc cao của Microsoft:
  • Ngôn ngữ: C#VB.NET
  • Giao diện: ASP.NET, Flex
  • Công nghệ: NiBatis, NVelocity
  • CSDL: MS SQL Server

Yêu cầu về mặt kỹ thuật để tôi để tôi có thể triển khai IBOM tại Máy chủ của Công ty chúng tôi?

Để triển khai được IBOM trên máy chủ của công ty bạn, thì bạn cần chuẩn bị môi trường như sau:

  • Hệ điều hành: Windows Server 2008 hoặc cao hơn.
  • Cơ sở dữ liệu: SQL Server 2012 hoặc cao hơn
  • DotNet Framework 4.0
  • IP WAN tĩnh
  • Domain (không bắt buộc)

Nếu bạn ở xa Hà Nội, xin hãy cài thêm Ultraviewer (tham khảo: https://ultraviewer.net/vi/ để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn triển khai từ xa.

Đánh giá bài viết