Quản lý hợp đồng là một khâu quan trọng đối với các doanh nghiệp xây lắp, thi công công trình. Hợp đồng chính là văn bản quy định rõ quyền lợi, trách nhiệm cũng như các thỏa thuận, điều khoản của các bên tham gia

Đối với doanh nghiệp xây dựng, đó là cơ sở để theo dõi, kiểm soát và  đối chiếu các vấn đề từ giá, tiến độ, thời gian, bàn giao cũng như các điều khoản về thanh toán và các thông tin liên quan khác. Chính vì vậy, việc quản lý hợp đồng một cách hiệu quả sẽ giúp đảm bảo các bên liên quan nắm rõ đồng thời tuân thủ được các điều khoản, thông tin được kí kết trong hợp đồng, tránh trường hợp vi phạm các điều khoản trong hợp đồng.

Hiểu được những khó khăn của nhà quản lý thi công trong công tác quản lý hợp đồng, chúng tôi đã phát triển Phần mềm quản lý thi công xây dựng iBom.PM. Phần mềm là công cụ hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp trong việc theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng của dự án, công trình xây dựng nhằm đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ đồng thời không vi phạm những điều khoản đã được kí kết trong hợp đồng.
Phần mềm quản lý thi công xây dựng iBom.PM hỗ trợ gì cho doanh nghiệp trong công tác quản lý hợp đồng?

Quy trình quản lý hợp đồng trên phần mềm quản lý thi công xây dựng iBom.PM

Lập danh mục hợp đồng và quản lý, theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng phát sinh trong mỗi dự án/công trình
Nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng, phần mềm hỗ trợ quản lý hai loại hợp đồng: nhận thầu và hợp đồng giao khoán thi công.
Hợp đồng nhận thầu (Hợp đồng A-B):
Là hợp đồng ký giữa nhà thầu (bên B) với các đơn vị bên ngoài (bên A). Trong trường hợp này, Bên A có thể là Chủ đầu tư, Nhà thầu chính, Tổng thầu hay một nhà thầu khác.
Với chức năng này, bạn có thể dễ dàng cập nhật một cách đầy đủ thông tin của hợp đồng lên phần mềm.
Bên cạnh đó, do được thiết kế trên nền tảng web, sử dụng công nghệ điện toán đám mây, bạn có thể truy cập và sử dụng phần mềm ở bất cứ đâu, chỉ cần có thiết bị kết nối Internet như laptop, PC, smartphone,… Như vậy, tất cả các công việc đều được xử lý online, đồng thời, các thông tin, dữ liệu hợp đồng sẽ được lưu trữ toàn bộ trên hệ thống, tiện cho việc theo dõi, sử dụng.

Giao diện lập hợp đồng nhận thầu trên phần mềm quản lý thi công xây dựng iBom.PM

Công việc được quản lý trên Hợp đồng A-B được đưa vào hợp đồng theo hai cách: thông qua Dự toán nhận thầu hoặc nhập trực tiếp.
Hợp đồng giao thầu:
Hợp đồng giao thầu là hợp đồng được ký giữa bên B và các đơn vị thành viên của bên B để thực hiện các nội dung công việc được nêu trong hợp đồng A-B.
Với iBom.PM, bạn có thể lập hợp đồng giao khoán gồm 3 mục nhân công, máy, vật tư. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh, bổ sung các điều khoản và hạng mục công việc bên ngoài, chưa có trong hợp đồng thông qua chức năng lập phụ lục đi kèm hợp đồng trên phần mềm.

Lập hợp đồng giao thầu trên phần mềm iBom.PM

Lập phụ lục hợp đồng:
Phụ lục hợp đồng được lập trong trường hợp có phát sinh trong quá trình thi công từ các đội giao khoán. Công việc và giá trị trên phụ lục hợp đồng được đưa vào theo hai cách: từ Dự toán phát sinh/nhập trực tiếp. Trên iBom.PM, phụ lục luôn gắn liền với một hợp đồng; một hợp đồng giao khoán có thể tồn tại nhiều phụ lục phụ thuộc vào tình hình phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Chênh lệch dự toán và thương thảo hợp đồng
Đây là tính năng nổi bật của phần mềm iBom.PM. Chức năng này đặc biệt quan trọng khi công việc và chi phí phát sinh vượt quá giới hạn cho phép. Điều này giúp giải quyết các vướng mắc về phát sinh thực tế giữa nhà thầu và các đội giao khoán.
Lập phiếu xác nhận khối lượng hoàn thành 
Danh sách xác nhận khối lượng hoàn thành: phần mềm sẽ tự động tổng hợp và phân ra làm 2 khối hiển thị gồm khối danh sách xác nhận khối lượng hoàn thành dựa vào hợp đồng A-B và khối danh sách xác nhận khối lượng hoàn thành dựa vào các hợp đồng giao khoán.

Lập phiếu xác nhận khối lượng hoàn thành cho đội thi công trên phần mềm quản lý thi công iBom.PM

Lập hồ sơ thanh toán
Dựa trên hợp đồng, phụ lục hợp đồng cũng như khối lượng công việc đã hoàn thành, xác nhận nghiệm thu,…bạn có thể dễ dàng lập hồ sơ thanh toán nhà thầu, giá trị cần thanh toán công việc đã hoàn thành theo hợp đồng A-B. Sau khi lập hồ sơ xác nhận khối lượng công việc hoàn thành và chờ người có thẩm quyền duyệt/chấp nhận thì người lập hồ sơ thanh toán cần phải lập phiếu thanh toán dựa theo hợp đồng và các đợt xác nhận khối lượng hoàn thành mà chia ra các đợt thanh toán để trình lên ban lãnh đạo phê duyệt.

Theo dõi doanh thu, sản lượng, tình hình giao khoán
Chức năng theo dõi sản lượng cho phép nhà quản lý theo dõi, kiểm soát tình hình thực hiện sản lượng dựa trên các báo cáo tổng hợp sản lượng theo kế hoạch và sản lượng thực hiện.

Với chức năng theo dõi doanh thu: nhà quản lý có thể dễ dàng nắm được tình hình thực hiện doanh thu theo từng hợp đồng dựa theo báo cáo tổng hợp doanh thu theo kế hoạch và doanh thu thực hiện trong từng giai đoạn và toàn bộ hợp đồng.

Chức năng theo dõi tình hình giao khoán: nhà quản lý có thể theo dõi một cách tổng quan tình hình chi phí giao khoán và thực hiện công việc được giao khoán của các đội thi công.

Như vậy, phần mềm quản lý thi công xây dựng iBom.PM hỗ trợ doanh nghiệp:

  • Quản lý đồng thời hợp đồng nhận thầu AB và hợp đồng giao khoán thi công;
  • Lập và quản lý hợp đồng, phụ lục hợp đồng, giá trị và thời hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng, tỷ lệ giữ lại bảo hành;
  • Lập hồ sơ thanh toán và theo dõi công nợ phải thu với A, công nợ phải trả đơn vị thi công, giá trị giữ lại bảo hành;
  • Tham chiếu khối lượng nghiệm thu AB và khối lượng nghiệm thu với các đội thi công khi lập hồ sơ thanh toán AB và khi lập hồ sơ thanh toán với đơn vị thi công;
  • Lập phiếu ghi nhận giá trị thanh toán từ A và giá trị thanh toán cho đơn vị thi công;
  • Theo dõi doanh thu, sản lượng, theo dõi tiến độ thực hiện của các hợp đồng giao khoán.
  • Theo dõi công nợ phải thu, theo dõi công nợ phải trả.
  • Liên kết với phân hệ Phần mềm quản lý kho iBom.S trong giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể iBom để lập cũng như theo dõi các yêu cầu cấp vật tư, nguyên liệu; lập và theo dõi các yêu cầu thiết bị cho hợp đồng giao khoán, đồng thời kiểm soát tình hình cấp vật tư, thiết bị cho hợp đồng khoán và xác định chi phí.

Bên cạnh đó, phần mềm quản lý thi công xây dựng iBom.PM còn nhiều tính năng khác hỗ trợ nhà quản lý kiểm soát toàn bộ trong vòng đời của một dự án xây dựng, từ bắt đầu đến kết thúc nhằm giúp nhà quản lý theo dõi tình hình dự án, đảm bảo cho dự án đúng tiến độ, chi phí và chất lượng.
Bạn có thể tham khảo bài viết sau để tìm hiểu về các tính năng của phần mềm: Phần mềm quản lý thi công xây dựng iBom.PM.
ĐĂNG KÍ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ NGAY BÂY GIỜ ĐỂ TRẢI NGHIỆM PHẦN MỀM!
Mọi ý kiến đóng góp, xin vui lòng gửi về địa chỉ: contact@isoftco.com

Đánh giá bài viết