Hoàn thành công trình/dự án trong khoảng thời gian bao lâu là hợp lý là một câu hỏi mà để trả lời nó thì cần phải làm rõ được những yếu tố chi phối thời gian trong quá trình thực hiện dự án từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Sẽ không có câu trả lời chính xác tuyệt đối vì điều này phải phụ thuộc vào năng lực và mục đích của Chủ đầu tư (CĐT) cũng như nhà thầu, đơn vị giám sát thi công,..

Hoàn thành công trình/dự án trong khoảng thời gian bao lâu là hợp lý là một câu hỏi mà để trả lời nó thì cần phải làm rõ được những yếu tố chi phối thời gian trong quá trình thực hiện dự án từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Sẽ không có câu trả lời chính xác tuyệt đối vì điều này phải phụ thuộc vào năng lực và mục đích của Chủ đầu tư (CĐT) cũng như nhà thầu, đơn vị giám sát thi công,…Tuy nhiên, khi xác định được những yếu tố chi phối thời gian hoàn thành dự án/công trình thì CĐT, nhà thầu,…sẽ có cái nhìn tổng quan hơn và xác định được khoảng thời gian hợp lý để hoàn thành dự án/công trình.

Dưới đây là những yếu tố mà CĐT cũng như nhà thầu, đơn vị thi công,…phải xem xét khi xác định thời gian hòan thành dự án/công trình:

Phân tích hiệu quả đầu tư liên quan đến yếu tố thời gian

Đầu tư là hoạt động sử dụng tiền vốn, lao động, nguyên liệu, đất đai,… nói chung là sử dụng tài nguyên cho mục đích sản xuất – kinh doanh, mở rộng cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển kinh tế nói chung của một ngành, một lĩnh vực, một địa phương,… nhằm thu về sản phẩm, lợi nhuận và các lợi ích kinh tế xã hội khác.

Do đó, hiệu quả đầu tư chính là cơ sở quyết định dự án/công trình sẽ được xây dựng và khai thác sử dụng trong bao lâu để thu hồi vốn và bắt đầu sinh lời?

Điều kiện về vốn và phương thức rót vốn cho DA của CĐT

Hoạt động đầu tư xây dựng công trình thường kéo dài trong nhiều năm với một số vốn khổng lồ. Do đó tùy thuộc vào nguồn ngân sách,  khả năng huy động vốn và rót vốn cho dự án/công trình của CĐT để xác lập thời gian dự án hoàn thành.

Nếu khả năng huy động vốn tốt, chủ đầu tư có tiềm lực tài chính thì thông thường các hoạt động triển khai xây dựng thi công công trình/dự án sẽ được tiến hành mạnh mẽ, liên tục, nhanh gọn nhất. Và ngược lại, nếu CĐT chưa có vốn sẵn, phải chờ huy động và lường trước những rủi ro huy động chậm thì thời gian thi công dự án/công trình sẽ được kéo dài ra cho phù hợp với điều kiện và tình hình tài chính của CĐT. Vì vậy, CĐT cần xác định lại năng lực tài chính của mình để có kế hoạch chuẩn bị và phân bổ một cách hợp lý giúp dự án/công trình được tiến hành thuận lợi, không bị gián đoạn, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Yêu cầu về mốc bàn giao công việc ở từng giai đoạn thi công, từng hạng mục công trình hoặc từng dây chuyền sản xuất

Tùy theo yêu cầu của phía CĐT về các mốc bàn giao công việc, các hạng mục công trình,…để đảm bảo dự án/công trình hòan thành theo đúng kế hoạch đưa vào khai thác sử dụng mà phía nhà thầu tính toán, cân đối, phân bổ nguồn lực hợp lý để có thể nghiệm thu, bàn giao theo đúng như yêu cầu đã kí kết với CĐT.

 Năng lực chuyên môn kĩ thuật, năng lực tổ chức và QLSX của nhà thầu xây lắp (kể cả trình độ lập tiến độ thi công và quản lý thực hiện tiến độ đã lập)

Đây là một trong những yếu tố quan trọng để xác định với những điều kiện về vốn mà CĐT cung cấp như vậy thì dự án/công trình sẽ được thi công trong bao lâu. Tùy từng năng lực, khả năng, kinh nghiệm của nhà thầu/đơn vị thi công mà xác định thời gian thi công. Với những nhà thầu có năng lực chuyên môn, kĩ thuật tốt, kinh nghiệm lâu năm, biết sắp xếp, tổ chức quản lý công việc khoa học thì sẽ hạn chế được đến mức tối đa sự lãng phí thời gian do chờ đợi, chồng chéo, những sai sót, sự lãng phí do thi công không đạt tiêu chuẩn nghiệm thu,…và do đó thời gian thi công sẽ được rút ngắn lại so với những đơn vị thầu còn non kinh nghiệm và năng lực chuyên môn kém.

Các yếu tố tác động khác, như vướng mắc về giải phóng mặt bằng

Một trong những yếu tố trực tiếp tác động và chi phối thời gian hòan thành dự án/công trình đó chính là tiến độ giải phóng mặt bằng để thi công. Thông thường các dự án hay gặp phải những khó khăn và vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng. Họ không nhận được sự hợp tác của những người dân trong khu vực cần giải tỏa và thường bị chống đối do đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công, thời gian hòan thành dự án.

Phân tích và xác định được những yếu tố chi phối thời gian hoàn thành dự án/công trình thi công sẽ giúp CĐT, nhà thầu,…có phương án phòng ngừa, chuẩn bị, đối phó để kiểm soát tốt hơn hiệu quả đầu tư dự án/công trình.

Tin iBom

Đánh giá bài viết