Vai trò của việc áp dụng định mức trong công tác quản lý dự án xây dựng:

 • Dựa vào định mức xác định những việc cần làm để xây dựng hạng mục công trình.
 • Có một định mức xây dựng chung sẽ tạo ra sự công bằng cho cạnh tranh. Nhà thầu nào có năng lực tốt hơn sẽ trúng thầu.
 • Các nhà thầu khi tham gia đấu thầu phải mang theo hồ sơ, trong đó có cách tính ra số tiền cần cho việc xây dựng.

Phần mềm Quản lý thi công công trình IBOM đã cho tích hợp  sẵn các bộ định mức xây dựng 1776, 1777, 1778, 1779 lên hệ thống làm cơ sở đối chiếu số liệu:

24_1776: Định mức phần xây dựng

33_1777: Định mức phần lắp đặt điện công trình

29_1778: Định mức phần sửa chữa công trình xây dựng

28_1779: Định mức phần khảo sát xây dựng.

Áp dụng các bộ định mức trên lên phần mềm IBOM, giúp cho các nhà thầu thi công kiểm soát được chặt chẽ các nguồn lực nhân công, vật tư, thiết bị. Từ đó sẽ tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực nhà thầu, bởi các lý do sau:

Kiểm soát vật tư theo định mức trên phần mềm IBOM
Kiểm soát vật tư theo định mức trên phần mềm IBOM

1. IBOM hỗ trợ kiểm soát nguồn lực vật tư: Hệ thống liên kết dữ liệu định mức vật tư và dữ liệu về tình hình sử dụng thực tế, tập hợp thành dạng báo cáo kiểm soát vật tư.

 • Danh sách vật tư: Gồm vật tư theo định mức và vật tư phát sinh thực tế không có trong định mức
 • Khối lượng định mức: Tổng khối lượng vật tư theo định mức nội bộ, xét định mức có hiệu lực gần nhất ở thời điểm báo cáo)
 • Khối lượng đã yêu cầu: Tổng khối lượng vật tư mà CHT công trình đã gửi để yêu cầu cấp
 • Khối lượng đã đặt hàng: Tổng khối lượng vật tư đã đặt mua của nhà cung cấp để cấp cho công trình này (thông tin thể hiện từ hợp đồng/ đơn hàng nhà cung cấp)
 • Khối lượng đã nhập kho: Tổng khối lượng vật tư đã nhập về kho của công trình
 • Khối lượng đã xuất kho: Tổng khối lượng vật tư đã xuất kho thi công cho công trình

–  Theo định mức: Khối lượng này được hệ thống tự động tính căn cứ khối lượng công việc đã thực hiện và định mức nội bộ.

–  Theo Nhật ký thi công: Khối lượng được hệ thống tự động tổng hợp từ báo cáo sử dụng vật tư trong các báo cáo thi công của công trình.

 • Tổng khối lượng định mức – Tổng khối lượng yêu cầu: Hệ thống cảnh báo nếu khối lượng này âm, thể hiện khối lượng yêu cầu đã vượt so với định mức
 • Tổng khối lượng định mức – tổng khối lượng đã xuất thi công: Hệ thống cảnh báo nếu khối lượng này âm, thể hiện khối lượng xuất thi công vượt định mức.
Kiểm soát nguồn lực thiết bị trên phần mềm IBOM
Kiểm soát nguồn lực thiết bị trên phần mềm IBOM

 

2. IBOM hỗ trợ kiểm soát nguồn lực thiết bị: Hệ thống liên kết dữ liệu định mức thiết bị và dữ liệu về tình hình sử dụng thực tế, tập hợp thành dạng báo cáo kiểm soát thiết bị.

 • Theo định mức và thiết bị phát sinh thực tế không có trong định mức
 • Khối lượng định mức: Tổng khối lượng thiết bị theo định mức nội bộ, xét định mức có hiệu lực gần nhất ở thời điểm báo cáo)
 • Khối lượng đã yêu cầu: Tổng khối lượng thiết bị mà CHT công trình đã gửi để yêu cầu cấp
 • Khối lượng đã cấp: Hệ thống tự động tổng hợp từ quyết định điều động thiết bị cho công trình
 • Khối lượng đã sử dụng:

–   Theo định mức: Khối lượng này được hệ thống tự động tính căn cứ khối lượng công việc đã thực hiện và định mức nội bộ.

–   Theo nhật trình: Khối lượng này được hệ thống tự động tổng hợp từ nhật trình thiết bị ghi nhận thực hiện tại công trình.

–   Theo nhật ký thi công: Khối lượng được hệ thống tự động tổng hợp từ báo cáo sử dụng thiết bị trong các báo cáo thi công của công trình.

 • Khối lượng định mức – khối lượng đã yêu cầu: Hệ thống bôi màu cảnh báo trong trường hợp giá trị này âm, thể hiện việc yêu cầu vượt so với định mức.
 • Khối lượng định mức – Khối lượng theo nhật trình: Hệ thống bôi màu cảnh báo trong trường hợp giá trị trị âm, thể hiện khối lượng thực hiện công việc nhiều hơn so với định mức.
Kiểm soát nguồn nhân lực theo định mức trên phần mềm IBOM
Kiểm soát nguồn nhân lực theo định mức trên phần mềm IBOM

 

3.  IBOM hỗ trợ kiểm soát nguồn nhân lực: Hệ thống liên kết dữ liệu định mức nhân lực và dữ liệu về tình hình sử dụng thực tế tập hợp thành dạng báo cáo kiểm soát nhân lực.

 • Danh sách nhân công: Toàn bộ loại nhân công theo định mức
 • Khối lượng định mức: Tổng khối lượng nhân công theo định mức nội bộ, xét định mức có hiệu lực gần nhất ở thời điểm báo cáo)
 • Khối lượng sử dụng theo định mức: Khối lượng này được hệ thống tự động tính căn cứ khối lượng công việc đã thực hiện và định mức nội bộ
 • Khối lượng sử dụng theo NKTC: Hệ thống tự động tổng hợp từ báo cáo sử dụng nhân lực trong các báo cáo thi công của công trình
 • Khối lượng định mức – Nhật ký thi công: hệ thống bôi màu cảnh báo trong trường hợp giá trị này âm, thể hiện việc yêu cầu vượt so với định mức.
 • Khối lượng sử dụng theo định mức – nhật ký thi công: Hệ thống bôi màu cảnh báo trong trường hợp giá trị này âm, thể hiện khối lượng nhân công nhiều hơn so với định mức.

Từ nay có hệ thống giải pháp quản lý thi công trình IBOM vào quản lý dự án, doanh nghiệp sẽ có một công cụ hỗ trợ quản lý các nguồn lực hiệu quả, quản lý tiến độ chặt chẽ, quản lý chi phí và khối lượng công trình chuẩn, giảm tình trạng thất thoát, khai báo sai sự thật, tránh lãng phí, tăng chất lượng dự án công trình và nâng cao năng lực uy tín nhà thầu.

Doanh nghiệp nên ứng dụng sớm để cải thiện công tác quản lý dự án công trình hiêu quả hơn. Vui lòng liên hệ qua số hotline 0966 615 152 hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN.

Đánh giá bài viết