Sau khi có một kế hoạch quản lý tiến độ chi tiết, rõ ràng, để bắt đầu thi công công trình thì chỉ huy công trường cần lập bản đề xuất kĩ thuật trong đó đưa ra các căn cứ, quy trình làm việc, đề xuất giải pháp kĩ thuật gửi lên công ty.

Giải pháp kĩ thuật mà chỉ huy công trường đưa ra phải chứng minh được khả năng thực hiện và phù hợp đồng thời với các đề xuất tiến độ, chi phí gói thầu thi công công trình đáp ứng theo từng phần công việc cụ thể và giai đoạn cụ thể trong suốt quá trình thi công công trình/ thực hiện gói thầu.

Thông qua chức năng lập đề xuất kĩ thuật, phần mềm tiến độ thi công iBom.PM giúp người lập đề xuất dễ dàng lập đề xuất biện pháp kĩ thuật thi công theo từng đội để trình với Ban lãnh đạo.

Với mỗi một đề xuất kĩ thuật theo từng hạng mục công việc sẽ phải đi kèm với một biên bản triển khai thực hiện đề xuất đó, người lập chọn lập biên bản triển khai theo đề xuất kĩ thuật nào thì hệ thống của iBom.PM  sẽ tự động đẩy tên đội thi công phù hợp vào trong biên bản.

Trong quá trình thi công công trình, các đội cần phải thiết lập bản nghiệm thu hiện trường trình lên ban quản lý. iBom.PM cho phép lập phiếu nghiệm thu hiện trường theo từng đội/nhóm thi công hoặc theo từng biên bản triển khai. Với những công việc đã được xác nhận hoàn thành, hệ thống iBom.PM sẽ tự động lọc để không hiển thị lại ở những phiếu nghiệm thu sau. Điều này giúp người quản lý, phê duyệt nghiệm thu công trường dễ dàng theo dõi và kiểm soát những hạng mục công việc chưa hoàn thành.

Khi có nghiệm thu hiện trường đã được phê duyệt, chỉ huy công trường/nhà quản lý cần thiết lập biên bản nghiệm thu khối lượng. Mỗi phiếu nghiệm thu khối lượng sẽ nghiệm thu theo một phiếu nghiệm thu hiện trường và theo từng điểm dừng.

Hình 1: Giao diện demo lập phiếu nghiệm thu khối lượng trên iBom.PM

Căn cứ vào kế hoạch tiến độ thi công công trình rõ ràng và cụ thể được lập trên hệ thống iBom.PM, nhà quản lý, chỉ huy trưởng công trường, đội trưởng các nhóm, đơn vị thi công sẽ dễ dàng nắm được nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch làm việc của mình và trên cơ sở đó có thể theo dõi, kiểm soát, điều chỉnh tình hình tiến độ thực hiện công việc thực tế ngoài công trường để đảm bảo dự án/công trình được hoàn thành đúng thời hạn.

Để hiểu được Phân hệ quản lý thi công công trình – iBom.PM giúp bạn theo dõi, kiểm soát tiến độ thi công công trình như thế nào? Mời các bạn ĐĂNG KÍ TƯ VẤN PHẦN MỀM MIỄN PHÍ

Tham khảo:

Quản lý tiến độ công trình Hiệu quả với Phần mềm IBOM.PM (Phần 1)

Quản lý tiến độ công trình Hiệu quả với Phần mềm IBOM.PM (Phần 3)

Đánh giá bài viết