Bất cứ một hoạt động nào muốn được tiến hành thuận lợi, suôn sẻ thì đều cần có công tác chuẩn bị, kế hoạch rõ ràng và những phương án hành động, dự phòng cụ thể và hoạt động quản lý chất lượng công trình/dự án cũng không nằm ngòai quy luật đó.

Quản lý chất lượng của công trình/dự án đang được đặt lên hàng đầu trong công tác quản lý dự án/công trình thi công. Đòi hỏi sự phối hợp tham gia của nhiều bên liên quan: chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế,…

Bất cứ một hoạt động nào muốn được tiến hành thuận lợi, suôn sẻ thì đều cần có công tác chuẩn bị, kế hoạch rõ ràng và những phương án hành động, dự phòng cụ thể và hoạt động quản lý chất lượng công trình/dự án cũng không nằm ngòai quy luật đó.

Khi bắt đầu triển khai dự án/công trình ngòai việc hoàn thiện và đệ trình kế hoạch chất lượng làm cơ sở công tác quản lý chất lượng công trình thi công/dự án cần phải tiến hành đồng thời với các hoạt động chuẩn bị trong khuôn khổ hoạt động quản lý chất lượng dự án.  Một số công tác chuẩn bị cho hoạt động quản lý chất lượng gồm có:

Chuẩn bị hồ sơ và thủ tục

Con người là yếu tố then chốt trong mọi hoạt động, để hoạt động quản lý chất lượng hiệu quả cần phải làm rõ ai làm? Làm gì? Làm như thế nào?…Do đó, một trong những công việc chuẩn bị cần phải làm là thiết lập, kiểm tra hồ sơ nhân sự và sơ đồ tổ chức của hệ thống Quản lý chất lượng dự án/công trình có phù hợp với tính chất, quy mô của dự án/công trình đang triển khai.

Hoạt động kiểm tra chất lượng thi công công trình/dự án không chỉ đơn thuần là xem xét và đánh giá, nó cần phải được kiểm tra chính xác, cụ thể thông qua các thí nghiệm trực quan, rõ ràng về khả năng chịu lực, độ cứng, độ bền,…Do đó, giai đoạn chuẩn bị cũng cần làm rõ danh sách các thiết bị thí nghiệm đáp ứng được yêu cầu quy định kỹ thuật của dự án, phù hợp với quy trình thí nghiệm được áp dụng trong dự án cùng với lực lượng nhân sự có đầy đủ chuyên môn, kinh nghiệm, khả năng để làm công tác đó đã được phân công nhiệm vụ rõ ràng. Và không thể thiếu được việc đề xuất và kiểm tra các hoạt động thử nghiệm tại phòng thí nghiệm ngòai dự án.

Chuẩn bị và kiểm tra hồ sơ các nhà cung cấp nguyên vật liệu và nơi khai thác

Để triển khai dự án/công trình thì cần có nguyên vật liệu, và nguyên vật liệu là một trong những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến chất lượng công trình/dự án. Do đó, thiếp lập và kiểm tra danh sách, hồ sơ các nhà cung cấp vật liệu và nguồn gốc vật liệu là một việc vô cùng quan trọng trong công tác chuẩn bị cho hoạt động quản lý chất lượng công trình/dự án.

Đệ trình biện pháp tổ chức thi công

Biện pháp thi công là một trong những vấn đề xương sống trong việc đảm bảo chất lượng thi công công trình. Vì vậy mà cần phải có biện pháp thi công đảm bảo yêu cầu kĩ thuật của dự án/công trình. Biện pháp tổ chức thi công sẽ được chuẩn bị bởi đơn vị thi công cho phù hợp với năng lực của từng đơn vị và cần phải được phê duyệt bởi người quản lý chịu trách nhiệm về quản lý chất lượng của dự án/công trình.

Chuẩn bị và đệ trình các biểu mẫu thi công, nghiệm thu và thí nghiệm

Trong quá trình thi công, nghiệm thu và thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình thì cần phải có các biểu mẫu phù hợp với quy trình thi công và nghiệm thu công trình/dự án đó. Do đó đây cũng là một trong những công việc cần chuẩn bị trước giai đoạn Quản lý chất lượng thi công công trình.

Đệ trình kế hoạch vật liệu

Công trình thi công trong một thời gian dài và cần một số lượng lớn nguyên vật liệu xây dựng nên trước khi thi công thì cần phải có một sự chuẩn bị kĩ lưỡng về nguồn nguyên vật liệu (vị trí, công suất, đặc tính kĩ thuật, nhà cung cấp,…); kế hoạch kiểm tra, thí nghiệm và nghiệm thu nguyên vật liệu; các phương án vận chuyển; kế hoạch khối lượng cần sử dụng cho mỗi một giai đoạn,…

Một sự chuẩn bị đầy đủ, chu đáo sẽ là bước đầu tiên cho một kế hoạch Quản lý chất lượng hòan hảo và sẽ góp phần vào việc nâng cao chất lượng thi công công trình.

Tin iBom

Đánh giá bài viết