Trước mọi biến động và thay đổi của nền kinh tế đòi hỏi doanh nghiệp phải phát triển với sự huy động tối đa của mọi nguồn lực. Tài sản là một trong những yếu tố và là nguồn lực quan trọng góp phần thúc đẩy sự hoạt động cũng như phát triển của từng doanh nghiệp/công ty, đặc biệt đối với quản lý thiết bị trong ngành xây dựng.

Tuy nhiên, hiện nay công tác quản lý, sử dụng thiết bị tại đơn vị còn một số tồn tại, bất cập, cụ thể:

 • Hệ thống quản lý thông tin thiết bị chưa đồng bộ, rời rạc, mất mát thiết bị gia tăng.
 • Phương pháp quản lý và kiểm kê thiết bị truyền thống, lạc hậu không mang lại kết quả cao, khả năng phân tích tình hình thiết bị máy móc chưa chuyên sâu
 • Thời gian chết của thiết bị quá nhiều do không sử dụng hết giá trị, thời gian ngừng máy tăng cao, máy móc hư hỏng nặng => mức tổn thất tài sản cao
 • Tình trạng thất thoát máy móc ngày càng nhiều do chưa có công cụ quản lý chi tiết và đồng bộ làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến doanh thu giảm và lãng phí nguồn lực.
 • Phương pháp quản lý thiết bị lạc hậu, thiếu chuyên nghiệp, báo cáo tình trạng hoạt động của máy móc rời rạc thiếu chi tiết dẫn đến tình trạng sử dụng chồng chéo máy móc.
 • Công tác quản lý thiết bị chưa gắn kết với công tác lập dự toán, cấp toán, mua sắm hay sửa chữa cải tạo.
 • Tuổi thọ máy móc giảm, chi phí sửa chữa bảo dưỡng cao do không cập nhật nhật trình sử dụng máy móc thường xuyên và không đánh giá được mức tiêu hao nhiên liệu máy móc.

Với bước chuyển mình trong nền kinh tế cùng với xu thế hội nhập rất nhiều doanh nghiệp, cơ quan đã thay đổi cơ chế quản lý tạo một bước đột phá từ phong cách quản lý thiết bị và mang đến hiệu quả cao.

Quản lý máy móc thiết bị trên phần mềm IBOM.AM
Quản lý máy móc thiết bị trên phần mềm IBOM.AM

Phần mềm quản lý tài sản thiết bị IBOM.AM đã tạo nên một cuộc cải cách mới thay đổi phương thức quản lý cũ, giải quyết được những vấn đề tồn động như:

 1. Phần mềm IBOM quản lý hồ sơ, lý lịch của tài sản/thiết bị, đồng bộ dữ liệu với quá trình quản lý sử dụng của bộ phận Quản lý thiết bị. Quy trình sửa chữa bảo dưỡng và định mức tiêu hao nhiên liệu.
 2. Tính năng bảo trì phục hồi: phát hiện nguy cơ các thiết bị tài sản sẽ bị hư hỏng trong một thời gian nhất định để đưa ra nhận định và xem xét để lập kế hoạch phục hồi trong thời gian tốt nhất
 3. Bảo trì phòng ngừa luôn duy trì được hiệu quả cao, khắc phục các vấn đề tốt khi có các sự cố liên quan đến sự mài mòn, ăn hỏng các thành phần của máy.
 4. IBOM tổng hợp số liệu và tình trạng máy móc, tự động lập kế hoạch theo quy trình sửa chữa bảo dưỡng để tiến hành bảo dưỡng, tránh tình trạng thiết bị hư hỏng nặng.
 5. Theo dõi thời gian nhập, lịch sử hoạt động và công suất sử dụng máy móc thiết bị, nhật trình sử dụng thiết bị ngay tại phần mềm để bảo dưỡng máy móc kịp thời.
 6. IBOM.AM giúp đồng bộ hóa tất cả dữ liệu về tài sản, giám sát hành trình máy móc từ xa theo thời gian thực mang lại lợi ích thiết thực trong việc di chuyển và quản lý thiết bị
 7. Định vị máy móc, thiết bị công trình đồng bộ nhà quản lý nắm mọi thông tin về máy móc/ tài xế 24/24 thông qua phần mềm
 8. iBom.AM hỗ trợ theo dõi yêu cầu, điều động, bàn giao, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng, nghiệm thu, bảo hiểm, kiểm định, báo giảm thiết bị
 9. Tính năng cảnh báo sửa chữa bảo dưỡng theo các dữ liệu: lịch thời gian, giờ hoạt động, khối lượng công việc thực hiện.
 10. Ghi chép và theo dõi nhật trình sử dụng thiết bị và tự động tổng hợp, phân tích tiêu hao nhiên liệu theo định mức.
 11. Báo cáo tổng hợp thiết bị bao gồm Km di chuyển, báo cáo chi phí sửa chữa, đánh giá sử dụng nhiên liệu. Báo cáo tình trạng hoạt động và hiệu quả sử dụng của thiết bị.

Giải pháp ứng dụng công nghệ phần mềm quản lý bảo trì thiết bị vào công tác quản lý là một trong những ứng dụng hữu ích của công nghệ cao giúp quản lý thiết bị tập trung và chi tiết nhất.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết