Ngày nay, nhu cầu xây dựng và phát triển hạ tầng ngày càng gia tăng, đặt ra một thách thức lớn đối với các nhà quản lý dự án. Trong quá trình triển khai dự án xây dựng, quản lý chi phí đầu tư là một khía cạnh quan trọng và phức tạp. Đối diện với sự biến động của thị trường, sự thay đổi về giá cả và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, việc đảm bảo chi phí đầu tư hiệu quả trở thành yếu tố quyết định sự thành công của mỗi dự án xây dựng. 

CÁCH QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BAO GỒM NHỮNG GÌ?

Hãy cùng IBOM tìm hiểu những thông tin quan trọng trong việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong nội dung bài viết dưới đây.

1. Các nguyên tắc trong Quản lý chi phí vật tư xây dựng công trình

Trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, các bên liên quan cần tuân thủ những nguyên tắc sau đây:

– Tuân thủ kế hoạch và chủ trương đầu tư, đảm bảo rằng việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Điều 51 của Luật Xây dựng năm 2014 và không vi phạm các quy định pháp luật có liên quan.

– Đặt rõ trách nhiệm và quyền hạn cho cơ quan quản lý nhà nước, người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, cũng như các tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng của dự án.

– Quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng phải phù hợp với từng loại dự án. 

 • Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, cần thực hiện quản lý tiết kiệm hiệu quả để đảm bảo mục tiêu, tiến độ, chất lượng và chi phí của dự án.
 • Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, nguồn vốn và điều kiện thực hiện dự án, người quyết định đầu tư cần quyết định cách thức quản lý dự án phù hợp, bao gồm cả dự án sử dụng vốn đầu tư công.
 • Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công do Nhà nước quản lý, cần đánh giá tác động của dự án đến cảnh quan, môi trường, an toàn cộng đồng, quốc phòng, an ninh và hiệu quả của dự án. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực nên áp dụng hình thức tổ chức quản lý dự án phù hợp và chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, cần xem xét các tác động đối với cảnh quan và môi trường. Các vấn đề liên quan đến an toàn cộng đồng, quốc phòng, an ninh phải được quản lý theo quy định tại Điều 62 Luật Xây dựng năm 2014.

– Các chủ thể khác ngoài chủ đầu tư, đơn vị thi công và ban quản lý dự án cần thực hiện theo quy định tại Điều 4 của Luật Xây Dựng năm 2014 cùng với các quy định tại Điều 3 và Điều 16 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

2. Các quy định trong Quản lý chi phí vật tư xây dựng công trình

Các quy định trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Theo Nghị định 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, các quy định về chi phí quản lý dự án được xác định cụ thể như sau:

– Nội dung chi phí quản lý dự án bao gồm tiền lương của cán bộ quản lý dự án, tiền công trả cho người lao động theo hợp đồng, các khoản phụ cấp lương, tiền thưởng, phúc lợi tập thể, các khoản đóng góp (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, trích nộp khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân được hưởng lương từ dự án), ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý hệ thống thông tin công trình, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý dự án, thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng phẩm, thông tin, tuyên truyền, liên lạc, tổ chức hội nghị có liên quan đến dự án, công tác phí, thuê mướn, sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ quản lý dự án, chi phí khác và chi phí dự phòng.

– Chi phí quản lý dự án được xác định dựa trên tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ Xây dựng công bố hoặc bằng dự toán hoặc sử dụng cơ sở dữ liệu của các dự án tương tự đã thực hiện, phù hợp với hình thức tổ chức quản lý dự án, thời gian thực hiện, quy mô và đặc điểm công việc quản lý dự án.

– Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách và có tính chất đặc thù, riêng lẻ, chi phí tư vấn quản lý dự án được xác định theo dự toán dựa trên nội dung và khối lượng công việc quản lý dự án được chủ đầu tư và tổ chức tư vấn thỏa thuận trong hợp đồng quản lý dự án.

= Đối với các dự án cải tạo, sửa chữa quy mô nhỏ có sự tham gia của cộng đồng, chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc để quản lý, chi phí quản lý dự án được xác định theo dự toán theo quy định tại Khoản 3 Điều 23 Nghị định 32/2015/NĐ-CP.

3. Định mức và cách tính chi phí Quản lý chi phí vật tư xây dựng công trình

Công thức tính chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng

Công thức tính chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng

Dưới đây là các định mức chi phí quản lý đầu tư xây dựng tương ứng (chưa bao gồm thuế GTGT), với các mức chi phí khác nhau:

Các công trình có tổng chi phí dưới hoặc bằng 20 tỷ đồng, mức chi phí quản lý cụ thể như sau:

 • Công trình dân dụng: Định mức chi phí quản lý là 2,784%.
 • Công trình công nghiệp: Định mức chi phí quản lý là 2,930%.
 • Công trình giao thông: Định mức chi phí quản lý là 2,491%.
 • Công trình nông nghiệp, phát triển nông thôn: Định mức chi phí quản lý là 2,637%.
 • Công trình hạ tầng kỹ thuật: Định mức chi phí quản lý là 2,344%.

Đối với các công trình có tổng chi phí từ 50 tỷ đồng trở xuống, các mức chi phí quản lý cụ thể như sau:

 • Công trình dân dụng: 2,486%.
 • Công trình công nghiệp: 2,616%.
 • Công trình giao thông: 2,225%.
 • Công trình nông nghiệp, phát triển nông thôn: 2,355%.
 • Công trình hạ tầng kỹ thuật: 2,093%.

Với các công trình có tổng chi phí quản lý dưới 100 tỷ đồng, mức chi phí quản lý cụ thể như sau:

 • Công trình dân dụng: 1,921%.
 • Công trình công nghiệp: 2,021%.
 • Công trình giao thông: 1,719%.
 • Công trình nông nghiệp, phát triển nông thôn: 1,819%.
 • Công trình hạ tầng kỹ thuật: 1,517%.

Với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị dưới 200 tỷ đồng, áp dụng các mức chi phí quản lý sau:

 • Công trình dân dụng: 2,784%.
 • Công trình công nghiệp: 2,930%.
 • Công trình giao thông: 2,491%.
 • Công trình nông nghiệp, phát triển nông thôn: 2,637%.
 • Công trình hạ tầng kỹ thuật: 2,344%.

Với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị dưới 500 tỷ đồng, áp dụng các mức chi phí quản lý sau:

 • Công trình dân dụng: 1,442%.
 • Công trình công nghiệp: 1,518%.
 • Công trình giao thông: 1,290%.
 • Công trình nông nghiệp, phát triển nông thôn: 1,366%.
 • Công trình hạ tầng kỹ thuật: 1,214%.

IBOM.PM – Phần mềm hỗ trợ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình chuyên nghiệp

IBOM.PM - Phần mềm hỗ trợ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình chuyên nghiệp

IBOM.PM là một phần mềm hỗ trợ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hiện đại và chuyên nghiệp. Với sự kết hợp của các tính năng tiên tiến và giao diện người dùng thân thiện, IBOM.PM mang lại trải nghiệm quản lý dự án mạnh mẽ và hiệu quả. Một số đặc điểm nổi bật của IBOM.PM bao gồm:

Quản lý tiến độ công trình

 • Thể hiện tổng tiến độ công trình qua biểu đồ Gantt, giúp quản lý dự án dễ dàng theo dõi và đánh giá tiến triển công việc.
 • Xác định baseline của từng công việc, giúp đảm bảo sự nhất quán trong quá trình thực hiện dự án.

Quản lý định mức chi phí

 • Tích hợp sẵn định mức và danh mục vật tư theo các bộ định mức trong ngành xây dựng.
 • Liên kết tự động giữa dữ liệu vật tư theo dự toán và dữ liệu vật tư theo hệ thống, giúp tránh sai sót trong quá trình tính toán chi phí.

Tham khảo chi tiết Phần mềm hỗ trợ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của IBOM tại đây: https://ibom.vn/ibompm-quan-ly-cong-trinh.html

Quản lý hợp đồng nhận thầu/giao khoán

 • Nhập thông tin công việc trực tiếp hoặc nhập từ Excel, tiết kiệm thời gian và giảm nguy cơ lỗi nhập liệu.
 • Áp dụng các giai đoạn nghiệm thu, đơn giá thanh toán và tỷ lệ thanh toán linh hoạt theo từng giai đoạn, tối ưu hóa quá trình quản lý hợp đồng.

Báo cáo thi công chi tiết

 • Lập báo cáo khối lượng/tiến độ công việc thực hiện chi tiết đến từng hợp đồng giao khoán.
 • Báo cáo sử dụng vật tư, thiết bị và nhân lực theo từng hợp đồng, cung cấp thông tin chi tiết và minh bạch về hoạt động thi công.

Kiểm soát và quản lý hồ sơ

 • Kiểm soát vật tư, thiết bị và nhân lực công trình thông qua liên kết dữ liệu và báo cáo kiểm soát.
 • Quản lý hồ sơ bằng cách lưu trữ và tổ chức văn bản pháp lý, danh mục và bản vẽ thiết kế, giúp dễ dàng theo dõi và tra cứu thông tin.

IBOM đồng hành cùng các chuyên gia Quản lý chi phí vật tư xây dựng công trình, mang lại sự thuận tiện và chính xác trong việc theo dõi, đánh giá và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Phần mềm quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình không chỉ hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và theo dõi tiến độ mà còn giúp tự động hóa quy trình đánh giá chi phí, từ đó tối ưu hóa nguồn lực và giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện dự án.

Đánh giá bài viết