Khi bạn kết hợp dữ liệu được kết nối với các giải pháp xây dựng đặc biệt để giải quyết các nhiệm vụ chính như dự báo, kiểm soát công trình xây dựng bạn có thể giảm đáng kể gánh nặng hành chính và tạo thêm thời gian để tập trung vào công việc có giá trị cao hơn.

Với phần mềm quản lý tài chính – IBOM.IM  trên hệ thống giúp bạn dễ dàng thúc đẩy hiệu quả quản lý tài chính để theo dõi dòng tiền thu-chi, quản lý tạm ứng thanh toán nội bộ, quản lý thu chi theo quỹ tiền mặt/tiền gửi ngân hàng, việc duyệt chi được được thực hiện theo quy trình, quản lý tiền vay, tiền gửi thông qua hợp đồng/khế ước/ký quỹ/bảo lãnh, quản lý hóa đơn đầu vào, đầu ra tổng hợp báo cáo theo khoản mục theo thời gian thực. Kết quả là thông tin dòng tiền thời gian thực và chính xác hơn và không bị mất nhiều thời gian để thực hiện nó.

Đối với Chủ đầu tư: sẽ luôn cập nhật được tại mọi thời điểm về hồ sơ thanh toán, kiểm soát công nợ và ghi nhận tiền thu. Giờ đây bạn có thể đảm bảo rằng các bên liên quan trong và ngoài doanh nghiệp của bạn được thông báo về chi tiêu vốn trong danh mục đầu tư của bạn.

Đối với nhà cung cấp và thầu phụ: có được cái nhìn sâu sắc hơn về tình trạng tài chính của dự án, bạn không chỉ có thể hiểu rõ hơn về tình hình hoạt động của các dự án riêng lẻ mà còn có thể kiểm soát, hiểu biết sâu sắc về công nợ và ghi nhận tiền chi hàng tháng. Phần mềm này cũng cung cấp biểu đồ theo dõi dòng tiền thu-chi một cách trực quan và giúp nhà phụ trách dự án có thể chủ động cải thiện về tình hình dòng tiền thu-chi trong tương lai.

Bảng theo dõi chi theo hợp đồng trên IBOM
Bảng theo dõi chi theo hợp đồng trên IBOM

IBOM.IM hỗ trợ đưa ra các bảng biểu báo cáo về tài chính như:

  • Tổng hợp thu/chi theo khoản mục.
  • Tổng hợp tồn quỹ.
  • Theo dõi các hợp đồng vay/khế ước nhận nợ.
  • Theo dõi hợp đồng tiền gửi

Bắt đầu hôm nay, Phần mềm quản lý tài chính – IBOM.IM sẽ cung cấp cho bạn một công cụ linh hoạt và tập trung với khả năng kiểm soát và báo cáo dựa trên thời gian thực, giúp giảm rủi ro tài chính và cân đối dòng-tiên thu chị dự án hợp lý. Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng dự báo tài chính trên IBOM hoặc liên hệ với số hotline 0966615152.

Bạn chưa phải là khách hàng? Yêu cầu một bản demo ngay hôm nay.

Đánh giá bài viết