Chuyển đổi số trong quản trị nhân sự thực chất là quá trình số hóa và ứng dụng công nghệ để quản trị nguồn nhân lực. Công tác quản lý nhân sự đều được quản lý trên nền tảng số và dữ liệu được liên kết, tự động hóa các quy trình quản lý liên quan.

Chuyển đổi số là công việc tạo dựng từ những bước đi nhỏ để theo thời gian sẽ đạt được những lợi ích rất lớn, có hiệu quả lâu dài, vững bền. Bắt đầu từ những việc nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng như số hóa quản trị nguồn nhân lực, số hóa tài liệu công ty, hay số hóa công tác điều hành công việc. Đó có thể coi là nền móng ban đầu để doanh nghiệp triển khai chặng hành trình dài chuyển đổi số doanh nghiệp. Xu thế chuyển đổi số sẽ khiến doanh nghiệp dần thay đổi quan niệm từ “tiết kiệm chi phí lao động để giảm giá thành” sang hướng “tập trung đầu tư cải thiện chất lượng nguồn nhân lực theo chiều sâu để tăng lợi thế cạnh tranh, làm cho lợi nhuận và hiệu quả cao hơn gấp nhiều lần.

Trong hoạt động quản lý nhân sự tại mỗi tổ chức/doanh nghiệp, chuyển đổi số đặc biệt thể hiện vai trò trong việc :

  • Tối ưu năng suất của cán bộ phụ trách nhân sự.
  • Gia tăng được sự hài lòng của chính những khách hàng trong doanh nghiệp – là nội bộ nhân viên, tăng tính đoàn kết và gắn bó với doanh nghiệp.
  • Khai thác và sử dụng hiệu quả được thế mạnh của nhân sự.
  •  Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhân sự

Với xu thế của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, thật không khó để chuyển đổi số, nhưng để chuyển đổi số thành công và mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp đòi hỏi mỗi tổ chức cần tìm kiếm giải pháp phù hợp. Xây dựng lộ trình và đánh giá khả năng thực thi của từng giải pháp chuyển đổi số.

Với gần 20 năm kinh nghiệm, Công ty Phần mềm Trí Tuệ (ISOFTCO) tự hào là thương hiệu uy tín, hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và cung cấp các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp/tổ chức trên nền tảng IBOM. IBOM là một nền tảng quản trị đa dạng, cung cấp nhiều giải pháp chuyên sâu và các phân hệ đặc thù cho quản lý đầu tư, thi công công trình và điều hành doanh nghiệp. Xét trong lĩnh vực chuyển đổi số cho quản trị nhân sự, Phần mềm quản trị nhân sự IBOM.HR góp phần làm đẩy mạnh số hóa công tác quản trị nhân sự, giúp doanh nghiệp vận hành – quản lý nhân sự chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả cao.

Đánh giá bài viết