Nền kinh tế thế giới đang thay đổi một cách sâu rộng và nhanh chóng dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Với hiệu suất kinh tế vượt trội, các mô hình kinh tế mới đang tạo ra những biến đổi căn bản trong nhiều ngành công nghiệp ở nước ta.

Công nghệ phần mềm quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ đã tác động trực tiếp đến quyết định, chiến lược, mục tiêu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Và đây là một trong các nội dung chính mà chúng tôi đề cập trong bài viết này.

  1. Công nghệ số tác động đến các quyết định chiến lược của doanh nghiệp vừa và nhỏ
  2. Công nghệ số tạo ra những mâu thuẫn, thay đổi cơ bản với mô hình kinh doanh truyền thống.
  3. Công nghệ số vượt trội cũng đặt ra vấn đề rất lớn về nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Giải pháp đặt ra cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để tồn tại và phát triển trong thời kỳ cách mạng công nghiệp đang bùng nổ như hiện nay là gì? Phải chăng ứng dụng công nghệ phần mềm sẽ giải quyết được những thực trạng đó.

Phần mềm quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ iBom.ONE – giải pháp quản lý công nghệ cao thúc đẩy sự cạnh tranh, động lực cho sự phát triển vượt bậc của doanh nghiệp có thể chuyển mình, bắt kịp xu thế thời đại.

Hãy đến với phần mềm quản lý iBom.ONE để có cơ hội trải nghiệm một sản phẩm công nghệ vượt trội đang được nhiều doanh nghiệp trong nước đặt niềm tin và lựa chọn.

DÙNG THỬ PHẦN MỀM MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết