Xuất phát từ các góc nhìn khác nhau cho mỗi doanh nghiệp mà tôi đã đi qua và cộng tác, tôi thấy mỗi doanh nghiệp hoạt động đa dạng lĩnh vực và đều có những thế mạnh khác nhau.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều mặt hạn chế xuất phát điểm từ việc không theo kịp được các cuộc đổi mới từ công nghệ hiện nay.

Sau đây tôi xin liệt kê ra những khó khăn đang tồn tại ở hầu hết các doanh nghiệp ở nước ta:

  1. Khó khăn về nguồn vốn
  2. Khó khăn về nguồn nhân lực
  3. Phân bổ hoặc đầu tư vào các nguồn lực chưa hợp lý
  4. Chưa có hệ thống quản lý kiểm soát rủi ro
  5. Công cụ điều hành quản lý chưa hiệu quả

Mỗi doanh nghiệp đang gặp phải 3 – 4 đầu mục khó khăn mà tôi vừa liệt kê ở trên và nhìn chung hầu như các đơn vị đều chưa có một công cụ điều hành, quản trị doanh nghiệp thích hợp với những chuyển biến công nghệ thời bấy giờ.

Vậy giải pháp đặt ra cho các vấn đề nêu trên là gì?

Đó chính là việc doanh nghiệp cần tìm kiếm một nhà cung cấp giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp có thể hỗ trợ hỗ trợ cải thiện doanh nghiệp, có thể đặt nền tảng vững chắc phát triển kinh doanh, tạo ra sự cạnh tranh trên thương trường kinh tế đất nước.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp iBom.ONE là giải pháp điều hành doanh nghiệp tổng thể – giải pháp quản trị hiệu quả đối với kế hoạch, tiến độ, chi phí, vật tư, thiết bị, nhân lực, dòng tiền của công trình, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác nhân sự – tiền lương, công tác hành chính và công tác điều hành chung trong doanh nghiệp.

iBom.ONE chắc chắn sẽ là chìa khóa mở nút thắt cho những vấn đề khó khăn mà doanh nghiệp nước ta đang gặp phải.

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

Đánh giá bài viết