Kinh tế thị trường luôn biến động, muốn tồn tại và phát triển đòi hỏi doanh nghiệp phải thích ứng với sự biến động đó. Quản trị doanh nghiệp hiện đại cho rằng: không thể chống đỡ

được với những thay đổi thị trường nếu doanh nghiệp không có một chiến lược kinh doanh, quản lý và phát triển thể hiện tính chất động và tấn công.

Để tận dụng được cơ hội và vượt qua thách thức trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp trong nước cần:

  1. Thứ nhất, DN cần nâng cao nhận thức, chủ động trang bị kiến thức, tìm hiểu sâu các quy định của các tổ chức kinh tế, từ đó tận dụng cơ hội, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của DN phát triển.
  2. Thứ hai, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện khung khổ chính sách, hành lang pháp lý tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho DN phát triển.
  3. Thứ ba, nâng cao nhận thức cho DN thông qua việc ứng dụng các giải pháp quản lý bằng công nghệ nhằm tối ưu hóa công tác quản trị doanh nghiệp.

Để tồn tại và phát triển trong bối cảnh hội nhập, doanh nghiệp Việt Nam phải nhanh chóng thay đổi phương thức quản trị cũng như mạnh dạn bước ra thế giới.

Một trong những chiến lược phát triển đầu tiên các doanh nghiệp cần thay đổi đó là ứng dụng và triển khai công nghệ quản lý bằng các phần mềm quản trị doanh nghiệp nhằm tăng cường quản trị chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp theo kịp xu thế thời đại.

Đối với bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nào muốn tồn tại và phát triển bền vững thì việc ứng dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp iBom.ONE chính là con đường ngắn nhất và dễ dàng nhất để theo kịp với xu thế của thời đại.

Với iBom.ONE, các doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm cho một giải pháp quản lý và điều hành tổng thể với khả năng:

  1. Quản lý dữ liệu tập trung với mô hình doanh nghiệp nhiều cấp bậc
  2. Khả năng bảo mật, tích hợp mở rộng hệ thống linh hoạt
  3. Nâng cao hiệu quả quản lý và hiệu quả công việc cao

Nhanh chóng trải nghiệm giải pháp của chúng tôi bằng cách ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ nhé.

Đánh giá bài viết