Là quốc gia đang phát triển, việc tiếp cận những thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 là con đường ngắn nhất để các doanh nghiệp Việt Nam bứt phá, tận dụng các cơ hội để giảm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, gia tăng vị thế cạnh tranh trên thị trường.

 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với xu hướng phát triển, trong đó sự bứt phá về nguồn tài nguyên nhân lực đóng vai trò quyết định.

Việc ứng dụng công nghệ phần mềm quản trị doanh nghiệp vào công tác quản lý giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực để giảm thiểu những tác động tiêu cực, tận dụng tốt nhất cơ hội, ứng dụng 4.0 thành công vào sản xuất kinh doanh.

  • iBom.ONE xây dựng cơ sở dữ liệu đáp ứng được việc lưu trữ, phân tích và xử lý dữ liệu lớn trong các doanh nghiệp có đặc thù cần quản lý sâu và dữ liệu phát sinh liên tục với khối lượng lớn.
  • Với giao diện phần mềm theo xu hướng hiện đại và đáp ứng hiển thị trên nhiều nền tảng cho phép người dùng có khả năng tùy chỉnh giao diện theo nhu cầu làm việc
  • Sản phẩm đảm bảo bảo mật tối ưu cho doanh nghiệp giúp đảm bảo bảo mật tối ưu cho các doanh nghiệp nhiều chi nhánh,cơ sở cần truyền nhận và kết nối dữ liệu giữa các đơn vị qua Internet.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp iBom.ONE được Công ty TNHH phần mềm Trí Tuệ – một đơn vị có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giải pháp phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp, đáp ứng được những vấn đề mà doanh nghiệp thời đại 4.0 đặt ra.

DÙNG THỬ PHẦN MỀM MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết