Công ty TNHH Phần mềm Trí Tuệ (ISOFTCO) đã có buổi đào tạo rất thành công tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng (Sau đây viết tắt là Phà Rừng) với hai phân hệ: Quản lý Văn bản (IBOM.DOC) và Điều hành công việc trực tuyến (IBOM.O).

Buổi đào tạo tập trung diễn ra trong 3 ngày 30/7/2013-1/8/2013 tại Văn phòng của Phà Rừng. Trong buổi đào tạo, cán bộ triển khai của ISOFTCO đã hướng dẫn các Anh/Chị bên Phà Rừng hiểu và sử dụng thành thục các thao tác, tính năng trên phân hệ phần mềm IBOM. Có được thành công trên là do sự hợp tác hiệu quả giữa hai bên trong bước khảo sát quy trình, nghiệp vụ thực tế để xây dựng thành quy trình xử lý công việc trên IBOM khi triển khai tại Phà Rừng.

Việc triển khai thành công 2 phân hệ Quản lý Văn bản (IBOM.DOC) và Điều hành công việc trực tuyến (IBOM.O) chính là cơ sở vững chắc để ISOFTCO và Phà Rừng mở rộng hợp tác ở các phân hệ tiếp theo trên hệ thống phần mềm IBOM.

Hình ảnh tại buổi đào tạo:

Đánh giá bài viết