Các nhà thầu tổng hợp và chuyên môn có thể khiến mình trở nên không thể thiếu đối với các chủ dự án xây dựng bằng cách trả lời trước và rõ ràng về các vấn đề có thể đe dọa đến ngân sách và tiến độ.

Mặc dù sự chậm trễ hai tuần có thể là tin không được hoan nghênh đối với chủ đầu tư, nhưng một nhà thầu cần phải suy nghĩ về cách có thể lấy lại thời gian chậm trễ đó để giải quyết vấn đề và dần trở thành đồng minh tin cậy của chủ đầu tư.

Chủ đầu tư là những doanh nghiệp bản lĩnh và họ đã quen đối mặt với rủi ro, họ có thể nhận tin xấu”. Bạn thẳng thắn về thực tế sẽ có giá trị hơn đối với chủ đầu tư. Nếu bạn thực sự muốn gia tăng giá trị, hãy ghép nối sự minh bạch khó hiểu đó với các đề xuất giải pháp.

Gia tăng giá trị bằng cách lên tiếng

Khi bạn thể hiện là tài nguyên có giá trị nhất của chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề, nó có thể đảm bảo cho bạn công việc kinh doanh trong tương lai.

Cuối cùng thì bạn sẽ là tâm điểm của dự án tiếp theo và lời nói về loại hiệu suất đó chắc chắn sẽ được các chủ đầu tư khác biết đến.

Củng cố mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và nhiều hơn với các chủ dự án cũng là chìa khóa. Việc xây dựng mối quan hệ có thể bắt đầu sớm nhất là dẫn đến cơ hội giá thầu.

Mối quan tâm

Khi kết quả của dự án phụ thuộc vào sự hợp tác thành công của nhiều bên liên quan khác nhau, chúng ta phải nhận ra rằng mọi người đều có mối quan tâm khác nhau. Chắc chắn là có sự trùng lặp giữa những gì mà Tổng công ty, nhà thầu chuyên môn, kiến trúc sư hoặc chủ sở hữu quan tâm. Mọi người đều muốn dự án thành công, nhưng cách họ xác định thành công đó khác nhau. Trong phạm vi chủ đề của bài viết này là tìm hiểu rõ hơn về mối quan tâm của chủ đầu tư.

Mối quan tâm của chủ đầu tư không bị ràng buộc bởi dự án. Tại sao? Trước hết, động lực của chủ đầu tư đối với dự án xuất phát từ một số nhu cầu kinh doanh. Dự án phù hợp với một bối cảnh lớn hơn về những gì chủ đầu tư đang cố gắng hoàn thành.

Hiểu chủ đầu tư là ai

Một điều quan trọng nữa cần hiểu rằng chủ đầu tư của một dự án xây dựng có thể là bất kỳ tổ chức nào đưa một dự án vào hoạt động và trả tiền cho nó. Không có gì lạ khi chủ đầu tư sử dụng vốn bên ngoài hoặc tiền của người khác để trả cho việc xây dựng công trình.

Tất cả chúng ta đều quan tâm đến việc làm đúng giờ và tất cả chúng ta quan tâm đến việc tiết kiệm ngân sách, đó là những rủi ro tích lũy cho chủ đầu tư. Nếu công việc ngừng hoạt động trong hai tuần vì thời tiết xấu, nó sẽ gây khó khăn cho chủ đầu tư những người chủ thực sự trả tiền cho nó. Khi các bên liên quan khác quản lý bộ máy bị cồng kềnh thì chủ đầu tư sẽ phải trải nghiệm nó như là một dịch vụ đắt tiền.

Có bốn loại chủ đầu tư xây dựng chính: các tập đoàn, bất động sản, dịch vụ dân sự và chính phủ. Chủ sở hữu được chia thành khu vực tư nhân và khu vực công.

Chủ đầu tư có ba lĩnh vực trách nhiệm chính: trách nhiệm danh mục đầu tư như lập kế hoạch vốn và lập kế hoạch nguồn, trách nhiệm tài sản như vận hành / bảo trì và cải tiến vốn, và cuối cùng là trách nhiệm dự án như quản lý rủi ro và chấp nhận công việc. Trong khi các nhà thầu tổng hợp và nhà thầu chuyên môn có thể có các lĩnh vực quan tâm khác nhau, các chủ dự án – dù là tư nhân hay nhà nước – đều phải theo dõi bức tranh tổng thể và sản phẩm hoàn chỉnh.

“Chủ đầu tư có nhiều hương vị khác nhau… khi bạn nhận ra có bao nhiêu loại chủ đầu tư khác nhau, có thể khó nói rằng họ đều quan tâm đến bất kỳ điều gì nhưng thực sự, có rất nhiều điểm chung thực sự quan trọng,”

Ngoài bản thân dự án hoàn chỉnh, dữ liệu để lại cho chủ đầu tư có lẽ là thứ giá trị nhất mà nhà thầu có thể cung cấp cho họ. Nền tảng Quản lý Công trình và Điều hành doanh nghiệp IBOM có thể trợ giúp bằng cách cung cấp bộ công cụ quản lý xây dựng hoàn thiện và mạnh mẽ và bằng cách kết nối mọi người trong ngành xây dựng trên một nền tảng duy nhất.

Đánh giá bài viết