Nhận thức được vai trò quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để số hóa dữ liệu và quy trình quản lý doanh nghiệp, Công ty CP Xây dựng và Kết cấu thép Đại Tín (viết tắt là Công ty Đại Tín) đã quyết định lựa chọn giải pháp Quản lý thi công công trình (IBOM.CS) do Công ty Phần mềm Trí Tuệ (ISOFTCO) cung cấp vào ứng dụng trong việc số hóa dữ liệu và các quy trình quản lý cho mảng xây dựng dân dụng và công nghiệp, tạo nền tảng vững chắc và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Theo đó giải pháp IBOM.CS sẽ giúp cho Công ty Đại Tín kiểm soát và điều phối vật tư, thiết bị thi công một cách hiệu quả, kịp thời, hạn chế tối đa việc dư thừa vật tư và tồn kho lâu ngày. Hiệu quả từ việc điều phối và sử dụng nguồn lực là tiền đề giúp đảm bảo tiến độ thi công công trình và gia tăng hiệu quả dự án.

Dự án hợp tác với ISOFTCO là một trong những dự án công nghệ thông tin quan trọng, đánh dấu bước chuyển đối số đầu tiên cho Công ty Đại Tín nên dự án được Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Công ty Đại Tín dành sự quan tâm đặc biệt.

Ngày 30/10/2020, đã diễn ra buổi đào tạo chính thức đầu tiên về Phân hệ Quản lý Vật tư. Buổi đào tạo được diễn ra tại văn phòng Công ty Đại Tín, với thành phần tham dự đông đủ từ lãnh đạo công ty tới các trưởng phòng ban chuyên môn: Chỉ huy trưởng các công trình, Thủ kho, CBNV phòng vật tư, đại diện phòng dự toán và quản lý chi phí, đại diện phòng kiểm toán nội bộ.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi đào tạo:

1/5 - (1 bình chọn)