Ngày 27/10/2020, Công ty CP Viễn thông và Công nghệ thông minh (ITECH CORP) và Công ty Phần mềm Trí Tuệ (ISOFTCO) đã ký kết hợp đồng hợp tác trong việc cung cấp và triển khai phần mềm Quản lý thi công cơ điện – IBOM.ME cho ITECH CORP.

Theo thỏa thuận này, ITECH CORP sẽ ứng dụng IBOM.ME cho 3 dự án mới của Công ty và sẽ mở rộng ứng dụng cho toàn bộ các dự án trong vòng 3-6 tháng tiếp theo.

Sự kiện ứng dụng Giải pháp IBOM.ME đã đánh dấu một bước đệm quan trọng cho ITECH CORP trên chặng đường số hóa doanh nghiệp. Chúc cho dự án giữa ITECH CORP & ISOFTCO sẽ thành công – tốt đẹp.

Đánh giá bài viết