Ngày 19/2/2021, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ UDICTECH và Công ty TNHH Phần mềm Trí Tuệ (ISOFTCO) đã diễn ra thành công và tốt đẹp.

Theo bản ký kết Công ty ISOFTCO là nhà cung cấp và triển khai phần mềm Điều hành doanh nghiệp và Quản lý thi công công trình – IBOM cho Công ty UDICTECH.

Cùng là những đơn vị có kinh nghiệm chuyên môn cao, cả hai bên đều đưa ra những ý kiến sáng suốt, các chiến lược hợp lý để dự án hợp tác được diễn ra đạt hiệu quả cao nhất.

Đánh giá bài viết