Công ty CP Vận tải Đa Phương thức Vietranstimex (VIETRANSTIMEX) là một doanh nghiệp vận tải hàng đầu ở Việt Nam và Khu vực về vận chuyển, xếp dỡ và lắp đặt hàng siêu trường siêu trọng, hàng dự án và thiết bị toàn bộ.

Lễ ký kết kết hợp đồng cung cấp Giải pháp Quản lý Thi công công trình (IBOM.CS) giữa Công ty Phần mềm Trí Tuệ (ISOFTCO) với Công ty CP Vận tải Đa Phương thức Vietranstimex (VIETRANSTIMEX) đã diễn ra vào sáng ngày 22/9/2021 tại Hà Nội.

Sự kiện ISOFTCO hợp tác cùng VIETRANSTIMEX tiếp tục khẳng định giá trị thương hiệu uy tín, bền vững của nền tảng IBOM trên trên con đường giúp doanh nghiệp Việt Nam số hóa trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình nhằm đưa công nghệ vào thay đổi phương thức làm việc của ngành để nâng cao năng lực, năng suất và hiệu quả công việc.

Đánh giá bài viết