Sáng ngày 08.11.2014, ISOFTCO vinh dự nhận được giải thưởng Doanh nghiệp có giải pháp phần mềm tiêu biết nhất do Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM trao tặng.

Đánh giá bài viết