Tiến độ dự án hỗ trợ chủ đầu tư:

  • Cân đối tổng thể kế hoạch dự án.
  • Cân đối dòng tiền dự án để đáp ứng nhu cầu vốn cho nhà thầu.

Khi có bảng tiến độ dự án đầu tư chính xác và trực quan thì chủ đầu tư có thể:

  • Giám sát chặt chẽ quá trình thi công dự án.
  • Giao nhận và thanh quyết toán kịp thời cho nhà thầu.
  • Kiểm soát hiệu quả dòng tiền dự án.

Phần mềm Quản lý dự án đầu tư – IBOM.IM – phiên bản nâng cấp trong tháng 11/2020 đã bổ sung nhiều tính năng quan trọng liên quan đến quản lý tiến độ dự án:

1. Theo dõi và giám sát được chặt chẽ tiến độ thi công dự án

  • Theo dõi được tiến độ các hạng mục dự án hàng ngày.
  • Quản lý được tổng tiến độ công trình thông qua biểu đồ gant.
  • Theo dõi được phần chậm tiến độ hoặc vượt tiến độ qua biểu đồ gant trên từng hạng mục công việc.
  • Quản lý và theo dõi được công việc cha, công việc con. Tiến độ công việc cha được tự động tính dựa trên tiến độ công việc con.

2. Đánh giá được mức độ thực hiện kế hoạch tiến độ của nhà thầu thi công

Theo dõi được (số ngày + khối lương) theo kế hoạch đồng thời đối chiếu (số ngày + khối lượng ) thực hiện. Từ đó đánh giá được % hoàn thành thực tế và lên được KPI đạt được theo từng hạng mục công việc.

3. Hệ thống cảnh báo công việc thông minh

  • Có cảnh báo qua màu sắc (nhanh, chậm) trên từng đầu mục công viêc. Nếu tiến độ công việc nào bị chậm, chủ đầu tư sẽ dễ dàng cập nhật thông tin, từ đó tìm ra nguyên nhân gây chậm tiến độ, đồng thời lên biện pháp xử lý kịp thời để hạn chế mức thấp nhất sự chậm chễ tiến độ đến công việc tiếp theo và hạn chế chậm tiến độ của tổng tiến độ công trình. Trường hợp xét thấy tổng tiến độ của dự án bị kéo dài thì chủ đầu tư sẽ báo cáo lên người quyết định đầu tư để đưa ra quyết định điều chỉnh tổng tiến độ dự án.

4. Bảng theo dõi dòng tiền dự án

Thông qua việc theo dõi tiến độ thi công xây dựng, chủ đầu tư sẽ chủ động trong việc quản lý chi phí dòng tiền của dư án. Chủ đầu tư có cơ sở để thực hiện trách nhiệm tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành theo tiến độ thực hiện.

Truy cập ĐĂNG KÝ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM đề tìm hiểu chi tiết hơn về phần mềm IBOM.IM và nhận tài khoản dùng thử.

Đánh giá bài viết