Trong lĩnh vực xây dựng, việc thực hiện các công trình đòi hỏi sự chú ý đến từng chi tiết và khía cạnh để đảm bảo tính an toàn, chất lượng và thời gian hoàn thành. Trong quá trình này, tổ chức thi công đóng một vai trò quan trọng, đảm bảo rằng các công việc được thực hiện một cách hiệu quả và đúng theo quy định. Để có khả năng thực hiện các công việc này, tổ chức thi công cần phải đáp ứng những điều kiện năng lực quan trọng. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những yêu cầu này trong bài viết dưới đây.

I. Quy định về điều kiện thực hiện thi công công trình xây dựng 

Trong lĩnh vực xây dựng, việc thực hiện các dự án công trình đòi hỏi sự chuẩn bị và tuân thủ nhiều quy định, đặc biệt là khi tiến hành khởi công xây dựng. Dựa trên quy định của Điều 107 trong Luật Xây dựng năm 2014, các điều kiện cần thiết để thực hiện việc này được quy định một cách cụ thể và nghiêm ngặt.

 • Đảm bảo sẵn có mặt bằng xây dựng để có khả năng chuyển giao công trình hoàn thành toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng từng giai đoạn.
 • Có giấy phép xây dựng cho công trình, tuân theo quy định về việc cấp giấy phép xây dựng, trừ trường hợp công trình được miễn cấp giấy phép xây dựng.
 • Có bản vẽ thi công của các hạng mục công trình đã được phê duyệt và chủ đầu tư đã thực hiện kiểm tra, xác nhận trên các bản vẽ công trình.
 • Hợp đồng thi công xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu được lựa chọn để thực hiện việc xây dựng công trình phải được ký kết.
 • Có đủ nguồn vốn để thực hiện theo kế hoạch tiến độ xây dựng công trình.
 • Đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình.

Bên cạnh đó, trường hợp xây dựng các công trình nhà ở riêng lẻ, yêu cầu cơ bản là có giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 89 của Luật Xây dựng năm 2014.

II. Yêu cầu về năng lực của tổ chức thực hiện thi công công trình xây dựng 

Dựa trên quy định tại Điều 95 của Luật Xây dựng năm 2014, để tham gia hoạt động thi công xây dựng công trình, tổ chức cần đáp ứng các yêu cầu tương ứng với các hạng năng lực sau đây:

Hạng năng lực I

 • Người đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường cần có chứng chỉ chỉ huy trưởng công trường hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn; có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng I; đã thực hiện ít nhất 1 công trình hạng I hoặc 2 công trình hạng II cùng loại.
 • Người phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn cần có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp và ít nhất 3 năm kinh nghiệm đối với trình độ đại học, 5 năm kinh nghiệm đối với trình độ cao đẳng nghề.
 • Có khả năng sử dụng đủ máy móc, thiết bị chủ yếu cho việc thi công các công trình liên quan.
 • Đã thực hiện trực tiếp công tác xây dựng của hạng mục công trình ít nhất 1 công trình hạng I hoặc 2 công trình hạng II cùng loại.
 • Đã trực tiếp thực hiện công tác lắp đặt thiết bị của hạng mục công trình ít nhất 1 công trình hạng I hoặc 2 công trình hạng II cùng loại.

Hạng năng lực II

 • Người đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường cần có chứng chỉ chỉ huy trưởng công trường từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn.
 • Người phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn cần có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp và ít nhất 1 năm kinh nghiệm đối với trình độ đại học, 3 năm kinh nghiệm đối với trình độ cao đẳng nghề.
 • Có khả năng sử dụng đủ máy móc, thiết bị chủ yếu cho việc thi công các công trình liên quan.
 • Đã thực hiện trực tiếp công tác xây dựng của hạng mục công trình ít nhất 1 công trình hạng II hoặc 2 công trình hạng III cùng loại.
 • Đã trực tiếp thực hiện công tác lắp đặt thiết bị của hạng mục công trình ít nhất 1 công trình hạng II hoặc 2 công trình hạng III cùng loại.

Hạng năng lực III

 • Người đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường cần có chứng chỉ chỉ huy trưởng công trường từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn.
 • Người phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn cần có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp.
 • Có khả năng sử dụng đủ máy móc, thiết bị chủ yếu cho việc thi công các công trình liên quan.

Lời kết

Tổ chức thi công xây dựng công trình không chỉ đóng góp vào sự thành công của một dự án, mà còn mang trách nhiệm đảm bảo sự an toàn và chất lượng trong quá trình thực hiện. Qua bài viết trên của IBOM về những điều kiện năng lực mà tổ chức thi công cần phải đáp ứng, chúng ta có thể thấy sự nghiêm ngặt và chi tiết trong quy trình này. Việc tuân thủ các yêu cầu này không chỉ tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành xây dựng, mà còn đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng và môi trường xung quanh.

Đánh giá bài viết