Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động mạnh mẽ tới hầu khắp lĩnh vực cuộc sống. Trong lĩnh vực kinh doanh, làn sóng công nghệ này giúp nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới sáng tạo, tiết kiệm chi phí sản xuất. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội thì cách mạng công nghiệp 4.0 cũng đặt ra nhiều thách thức đối với quản trị doanh nghiệp.

Quản trị doanh nghiệp trong thời kỳ 4.0
Quản trị doanh nghiệp trong thời kỳ 4.0

Những thách thức:

  1. 1. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp bùng nổ mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng khắp nơi đòi hỏi quản trị doanh nghiệp thời đại 4.0 cần đổi mới tư duy và nâng cao năng lực cạnh tranh
  2. 2. Mỗi doanh nghiệp cần xác định mình đang ở đâu trong cuộc cách mạng 4.0, qua đó xác định nguồn lực và chiến lược phù hợp đồng thời cần thay đổi về tầm nhìn định hướng

Với những thách thức đối với ngành quản trị doanh nghiệp trong thời kỳ 4.0 doanh nghiệp có thể tận dụng ưu điểm công nghệ vượt bậc này để tối ưu hoàn toàn cho việc quản lý trên chính nền tảng công nghệ.

Công nghệ cho phép nhân viên trong công ty có thể liên lạc, trao đổi và làm việc với nhau dễ dàng hơn. Người quản lý cũng tiếp cận dễ dàng thông tin cần thiết để điều hành doanh nghiệp hiệu quả.

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp đang ứng dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp iBom.ONE nhằm tối đa lợi nhuận, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh.

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết