Công ty Phần mềm Trí Tuệ (ISOFTCO) trở thành nhà cung cấp phần mềm quản lý và điều hành doanh nghiệp trực tuyến IBOM tới Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường – một nhà thầu lớn và uy tín, thuộc top 10 nhà thầu xây lắp trong bảng xếp hạng 350 nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Công ty Phần mềm Trí Tuệ (ISOFTCO) trở thành nhà cung cấp phần mềm quản lý doanh nghiệp xây dựng IBOM tới Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường –  một nhà thầu lớn và uy tín, thuộc top 10 nhà thầu xây lắp trong bảng xếp hạng 350 nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Vào ngày 15/11/2013, tại văn phòng Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường đã diễn ra buổi ký kết hợp tác giữa Công ty Phần mềm Trí Tuệ (ISOFTCO) và Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường. Theo nội dung hợp tác ISOFTCO sẽ triển khai hệ thống phần mềm IBOM tới Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường, bao gồm các phân hệ: Quản lý Dự án Xây lắp (IBOM.PM), Điều hành công việc (IBOM.O), Quản lý Văn bản (IBOM.DOC), Quản lý Tàn sản (IBOM.AM), Quản lý Kho hàng (IBOM.S).

Phần mềm IBOM với thiết kế tổng thể theo mô hình của một phần mềm ERP thu nhỏ, thuần Việt và hoàn toàn phù hợp với môi trường Việt Nam. IBOM tập trung, chuyên sâu vào các chức năng hỗ trợ công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, đặc biệt IBOM sẽ rất phù hợp cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và thi công công trình.  Phần mềm IBOM là sự lựa chọn của Doanh nghiệp Xây dựng Xuân trường trong việc ứng dụng công cụ hỗ trợ quản lý công việc thông minh và hiệu quả.

Tin IBOM

Đánh giá bài viết