Kiểm soát và quản lý công việc của nhân viên bằng phương pháp thủ công và tự động hóa bằng phần mềm quản lý nhân viên tạo ra sự khác biệt như thế nào?

Kiểm soát và quản lý công việc của nhân viên bằng phương pháp thủ công và tự động hóa bằng phần mềm quản lý nhân viên tạo ra sự khác biệt như thế nào?

Quản lý công việc thủ công bằng phương pháp kiểm soát trực tiếp bằng cách áp đặt những mục tiêu công việc cho nhân viên, quản lý và theo dõi sát sao, tác động đến cảm xúc và thiếu thoải mái cho nhân viên. Người quản lý cũng mất nhiều thời gian và công sức cho việc quản lý đó.
Cách quản lý này không tuân theo bất kỳ phương pháp hoặc phương pháp cố định nào mà hoàn toàn phụ thuộc vào sự hiểu biết và định hướng của nhà lãnh đạo.

Mặt khác, quản lý công việc tự động bằng hệ thống phần mềm quản lý nhân viên iBom.O thực thi các mục tiêu, nhiệm vụ công việc trên phần mềm tạo ra sự chủ động và thoải mái cho hai bên. Nhân viên thích thú với công việc hơn, hiệu suất công việc cao.
Các công cụ quản lý tự động hóa là được thiết lạp sẵn, nhân viên tự lập ra mục tiêu công việc, thực thi và báo cáo. Giải pháp iBom.O giúp chủ doanh nghiệp bố trí đúng người đúng việc, nhân viên có trách nhiệm với công việc và chủ động hơn.

Với phần mềm quản lý công việc hiệu quả iBom.O việc giao việc và quản lý công việc cực kì dễ dàng , bạn dễ dàng tao việc trong mỗi dự án, thời hạn cụ thể, và giao trách nhiệm cho cụ thể ai đó, và thông tin sẽ thông suốt, phân quyền người dùng thông minh.
Đăng ký dùng thử miễn phí TẠI ĐÂY

Đánh giá bài viết