Xây dựng một kế hoạch tiến độ khoa học, chi tiết, rõ ràng mới chỉ là bước khởi đầu/điều kiện cần thiết để giúp cho công tac quản lý dự án công trình được tổ chức thi công theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh kế hoạch cụ thể thì cần phải có hoạt động kiểm tra, giám sát đôn đốc liên tục của lãnh đạo, chỉ huy trưởng công trường để có thể có những điều chỉnh, xử lý kịp thời trong những tình huống phát sinh nằm ngoài kế hoạch nhằm đảm bảo dự án/công trình được bàn giao đúng tiến độ trong phạm vi ngân sách và nguồn lực cho phép.

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn nội dung Theo dõi và kiểm soát tiến độ thi công công trình hiệu quả với giải pháp Quản lý thi công công trình iBom.PM.

Theo dõi tiến độ là một trong các công tác của quản lý thi công. Đó là quá trình thu thập, ghi nhận và báo cáo thông tin liên quan đến tất cả các khía cạnh của việc thực hiện tiến độ công trình thi công/dự án mà các bên hữu quan quan tâm, nhằm cung cấp cho tất cả các thành viên quan tâm đến dự án/công trình nguồn thông tin thường xuyên, liên tục và định kì để kiểm soát tiến độ dự án một cách hữu hiệu.

Kiểm soát tiến độ là việc sử dụng thông tin do giám sát thu thập được để điều chỉnh tình hình thực hiện phù hợp với kế hoạch đề ra. Quản lý tiến độ nhằm mục đích kiểm tra kết quả công việc, các điều kiện, các yêu cầu để biết tiến độ đã thay đổi để từ đó kịp thời đưa ra hành động điều chỉnh phù hợp.

Hiểu được nhu cầu của lãnh đạo các doanh nghiệp thi công, xây lắp công trình, đội ngũ nghiên cứu và phát triển giải pháp iBom.PM đã tích hợp chức năng Báo cáo tổ chức thi công với đầy đủ các loại báo cáo giúp cho nhà quản lý nắm được tình hình tiến triển đầy đủ, rõ ràng, cụ thể của dự án, những chỉ số đo lường sự biến động của kế hoạch và chi phí cùng với hệ thống bảng biểu, biểu đồ phân tích xu hướng, dự báo để nhà quản trị có thể ra quyết định kịp thời.

Với chức năng Báo cáo tổ chức thi côngiBom.PM cho phép lâp: báo cáo tổng quan tiến độ thực hiện công việc; báo cáo thi công tháng; báo cáo khối lượng hoàn thành điểm dừng, hạng mục; báo cáo khối lượng hoàn thành công trường. 

Báo cáo tiến độ thực hiện: Căn cứ vào báo cáo tiến độ từ các đội gửi lên và tiến độ do khảo sát thực tế, Ban quản lý Công trình phải thực hiện báo cáo thi công công trình để lãnh đạo công ty có thể dễ dàng theo dõi được tiến độ từng hạng mục công việc, số lượng nhân công, vật tư, máy đã sử dụng từ đó có thể nhanh chóng đưa ra các phương án điều hành, đôn đốc tiến độ thi công.

Hình 1: Báo cáo tiến độ thực hiện công trình trên iBom.PM

Báo cáo thi công tháng:  căn cứ vào các công việc trong kế hoạch sản lượng cùng tháng với tháng lập báo cáo và các công việc phát sinh ngoài kế hoạch trong phiếu nghiệm thu hiện trường, chỉ huy công trường sẽ thực hiện lập báo cáo thi công tháng.

Trên mỗi báo cáo thi công tháng trên hệ thống phần mềm iBom.PM gồm có 6 loại báo cáo sau:

–  Báo cáo khối lượng hoàn thành: cho phép nhà quản lý theo dõi, so sánh được khối lượng công việc thực tế hoàn thành trong tháng so với khối lượng công việc nhận thầu và khối lượng công việc theo kế hoạch cùng với mức đơn giá/chi phí nhận thầu so với chi phí thực tế thực hiện khối lượng công việc đó trong tháng

Hình 2: Báo cáo khối lượng công việc hoàn thành trên iBom.PM

–  Báo cáo khối lượng dở dang: cho phép người lập báo cáo báo cáo những hạng mục công việc vẫn dở dang và đang trong quá trình hoàn thiện.

–  Tổng hợp định mức vật tư: cho phép ban quản lý công trình báo cáo lên nhà quản lý về tình hình sử dụng vật tư thực tế trong tháng (được tổng hợp từ các giao dịch xuất vật tư cho công trình từ Phân hệ Kho – iBom.S) so với định mức kế hoạch đã được lập cho tháng đó cùng với chi phí dành nguyên vật tư thực tế đã sử dụng so với chi phí định mức theo kế hoạch.

–  Tổng hợp định mức mức máy: cho phép ban quản lý công trình báo cáo lên nhà quản lý về tình hình sử dụng máy thi công cho công trình thực tế trong tháng (được nhập tay hoặc tổng hợp từ chức năng nhật trình trong Phân hệ quản lý thiết bị/tài sản – iBom.AM) so với định mức kế hoạch máy đã được được lập cho tháng đó cũng như giá trị thực hiện và chênh lệch về giá của tình hình sử dụng máy trong tháng đó.

Hình 3: Báo cáo kiểm soát công trình trên iBom.PM

–  Tổng hợp định mức nhân công: cho phép ban quản lý công trình báo cáo lên nhà quản lý về tình hình sử dụng nhân công thi công cho công trình thực tế trong tháng (đươc nhập tay vào) so với dịnh mức kế hoạch nhân công đã được lập cho tháng đó.

–  Tổng hợp chi phí thi công tháng: tổng hợp toàn bộ chi phí thi công công trình trong tháng đó và chi phí phát sinh so với chi phí theo kế hoạch đã được tổng hợp trong kế hoạch thi công tháng.

Báo cáo khối lượng hoàn thành điểm dừng, hạng mục: hệ thống phần mềm iBom.PM sẽ tự động lọc ra từng điểm dừng tương ứng với từng hạng mục. Chức năng này cho phép báo cáo khối lượng công việc hoàn thành chi tiết theo điểm dừng và hạng mục thực tế của các đội/nhóm/đơn vị so với khối lượng công việc nhận thầu và kế hoạch.

Báo cáo khối lượng hoàn thành công trường: chức năng này cho phép báo cáo khối lượng thực hiện công việc của từng đội/nhóm/đơn vị theo thực tế so với khối lượng nhận thầu và kế hoạch.

Hình 4: Báo cáo khối lượng công việc hoàn thành ngoài công trường  trên iBom.PM

Không chỉ dừng lại ở những báo cáo chi tiết, cụ thể; là một giải pháp thông minh, hệ thống iBom.PM sẽ tự động tổng hợp số liệu trên cơ sở những báo cáo tiến độ thực hiện công việc thực tế so với kế hoạch và lượng nhận thầu thành các biểu đồ, phân tích và dự báo tiến độ công trình/dự án một cách rõ ràng hơn, khoa học hơn và giúp cho người theo dõi, kiểm soát dễ dàng hình dung đánh giá được tình hình tiến độ thực hiện công việc.

Căn cứ vào khối lượng công việc nghiệm thu thực tế và khối lượng công việc được giao khoán theo kế hoạch, iBom.PM còn tự động tổng hợp thành các biểu đồ biểu diễn tiến độ cũng như chi phí của công trình/dự án đang thi công từ Tiến độ tổng thể đến tiến độ theo phòng ban, đơn vị thành viên, nhà thầu để nhà quản lý có thể dễ dàng nắm bắt được tiến độ hoàn thiện công trình. Thông qua đó sẽ có sự kiểm soát chặt chẽ với từng đơn vị thành viên, phòng ban,… làm việc không hiệu quả gây ảnh hưởng đến chất lượng hoặc làm chậm tiến độ hoàn thiện công trình.

Hình 5 Biểu đồ tổng tiến độ công trình trên iBom.PM

Với hệ thống báo cáo thông qua bảng biểu, biều đồ hết sức khoa học, cụ thể và đầy đủ trên phân hệ Quản lý và thi công công trình iBom.PM chắc chắn sẽ là chìa khóa để lãnh đạo các doanh nghiệp theo dõi và kiểm soát công trình/dự án đang triển khai một cách khoa học và hiệu quả nhất.

Bạn có thể đọc để hiểu rõ hơn về tất cả các tính năng của phần mềm tiến độ thi công iBom.PM.

Hoặc trực tiếp trải nghiệm bằng cách ĐĂNG KÍ DÙNG THỬ 

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm mail: contact@isoftco.com

Tham khảo:

Quản lý tiến độ công trình hiệu quả với Phần mềm IBOM.PM (Phần 1)

Quản lý tiến độ công trình hiệu quả với Phần mềm IBOM.PM (Phần 2)

Đánh giá bài viết