Ngày 26/6/2013, Công ty TNHH Đóng tàu Phà Rừng (Phà Rừng) đã ký hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Phần mềm Trí tuệ (ISOFTCO) để triển khai hai phân hệ Quản lý Văn bản (IBOM.DOC) và Điều hành Công việc (IBOM.O).
Sau một khoảng thời gian gần 6 năm ứng dụng rất tốt giải pháp IBOM, Công ty Phà Rừng tiếp tục tin tưởng và ký hợp đồng bổ sung thêm các phân hệ trên giải pháp IBOM.
Ngày 26/8/2019 vừa qua, Công ty Phà Rừng và Công ty ISOFTCO tiến hành ký hợp đồng triển khai giải pháp IBOM PRO 2019. Dự án này, Phà Rừng ứng dụng các phân hệ:

  • Phân hệ Điều hành Công việc.
  • Phân hệ Quản lý Văn bản
  • Phân hệ Quản lý Nhân sự
  • Phân hệ Quản lý Công trình
  • Phân hệ Quản lý Kho hàng
  • Phân hệ Quản lý Cung ứng.

Trong lần hợp tác lần thứ 2 này, Công ty Phà Rừng nhận thấy tính ưu việt hơn từ phiên bản IBOM PRO 2019 nên đã quyết định cập nhật sử dụng cho hai phân hệ đã triển khai trước là Quản lý văn bản và Điều hành công việc theo IBOM PRO 2019, ngoài ra cũng theo đúng định hướng ngay từ đầu khi hợp tác lần 1 vào năm 2013: Sau khi triển khai thành công hai phân hệ Quản lý văn bản và Điều hành công việc, Phà Rừng sẽ tiếp tục sử dụng một số phân hệ khác trên IBOM để tạo thành một hệ thống quản lý doanh nghiệp tổng thể.

Và đúng theo như kế hoạch, ngày 13/9/2019, Cán bộ Tư vấn Triển khai ISOFTCO xuống văn phòng Công ty Phà Rừng tại Hải Phòng để khởi động dự án “Triển khai Giải pháp Phần mềm Điều Hành Doanh Nghiệp IBOM”. Dự kiến thời gian triển khai cho 6 phân hệ trong đợt này sẽ trong khoảng thời gian từ tháng 9/2019 đến tháng 2/2020.

Tiếp theo, sau khi triển khai xong dự án này, Phà Rừng sẽ tính đến ứng dụng tiếp mảng Quản lý Sản xuất của IBOM.

Xin được chân thành cảm ơn Công ty Phà Rừng đã luôn ủng hộ và tín nhiệm giải pháp IBOM vào công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Đánh giá bài viết