Trong ngành xây dựng, việc đo bóc khối lượng là một phần quan trọng của quá trình lập kế hoạch và quản lý dự án. Tuy nhiên, quá trình đo bóc khối lượng không phải lúc nào cũng diễn ra một cách suôn sẻ và chính xác. Nguyên nhân và sai sót thường gặp có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của việc đo bóc và dẫn đến nhiều hậu quả không mong muốn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những nguyên nhân chính và sai sót thường gặp khi đo bóc khối lượng trong lĩnh vực xây dựng.

I. Các sai sót thường gặp khi đo bóc khối lượng

Các lỗi thường xuất hiện trong quá trình đo bóc khối lượng xây dựng là một vấn đề quan trọng và có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng trong dự án xây dựng. 

Sai tính khối lượng dựa trên thiết kế

Một trong những nguyên nhân chính gây ra sai sót trong đo bóc khối lượng là việc tính toán khối lượng dựa trên thiết kế ban đầu. Khi chúng ta không xem xét kỹ thuật và công nghệ thi công thực tế, rất dễ xảy ra tình trạng tính thiếu hoặc thừa khối lượng. Điều này thường xảy ra khi thiết kế không cập nhật lại thông tin khối lượng sau khi đã có sự thay đổi trong quá trình thi công.

Trùng lặp khối lượng

Việc trùng lặp khối lượng có thể xuất phát từ việc tính toán không chính xác hoặc từ việc các mục công việc không được phân loại và quản lý một cách rõ ràng. Kết quả là một công việc có thể được tính nhiều lần trong bảng khối lượng, gây ra dư thừa chi phí và sử dụng tài nguyên không hiệu quả.

Bỏ sót hoặc thiếu rõ ràng công việc

Một trong những sai sót phổ biến trong đo bóc khối lượng là bỏ sót hoặc không tính đúng khối lượng cho các công việc cụ thể. Điều này thường xảy ra khi thông tin về công việc hoặc thiết kế không được trình bày một cách rõ ràng trong hồ sơ hoặc khi người đo bóc không xem xét đầy đủ các yếu tố liên quan.

Phân tích khối lượng không phù hợp với công nghệ thi công

Khi tính toán khối lượng không dựa trên công nghệ và phương pháp thi công thực tế, có thể dẫn đến sai lệch nghiêm trọng. Sự không phù hợp này có thể là do thiếu hiểu biết về quy trình thi công hoặc sự chưa rõ ràng về yêu cầu kỹ thuật của công trình.

Gộp chung khối lượng

Sai sót trong việc gộp chung khối lượng, tức là việc đưa các loại kết cấu khác nhau vào cùng một loại công tác trong bảng khối lượng, thường xảy ra khi không tuân theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể. Kết quả là tính toán sẽ không phản ánh đúng mức độ phức tạp và khối lượng thực tế của các công việc.

II. Nguyên nhân dẫn đến tính sai khối lượng xây dựng

Tính sai khối lượng xây dựng là một vấn đề phức tạp và đa dạng nguyên nhân có thể dẫn đến sai lệch trong việc ước tính khối lượng công việc xây lắp. 

Thiếu tiêu chuẩn cụ thể

Trong một số trường hợp, hiện nước ta chưa có bộ luật đo bóc khối lượng tiêu chuẩn cụ thể và chi tiết cho việc xác định khối lượng các công tác xây lắp. Sự thiếu hụt này khiến các tổ chức tư vấn thiết kế phải sử dụng các phương pháp và quy tắc khác nhau để tính toán. Điều này dẫn đến sự không đồng nhất trong việc đo lường khối lượng và gây ra sai sót.

Khác biệt trong phương pháp tính toán

Các tổ chức tư vấn thiết kế khác nhau thường sử dụng các phương pháp tính toán khác nhau để đo bóc khối lượng. Sự đa dạng này có thể dẫn đến sự khác biệt trong tính toán khối lượng cho cùng một công việc, đặc biệt khi không có hướng dẫn cụ thể về cách tính.

Hồ sơ thiết kế không đầy đủ hoặc không chính xác

Hồ sơ thiết kế thiếu thông tin chi tiết, không khớp nhau, hoặc thống kê sai có thể gây ra sai lệch trong việc đo bóc khối lượng. Điều này đặc biệt đáng ngại khi các thông tin về công việc bị thiếu sót hoặc không rõ ràng, gây hiểu nhầm và sai sót trong việc tính toán.

Thiếu quy định rõ ràng

Sự thiếu hụt trong các quy định và hướng dẫn cụ thể về trình tự tính toán khối lượng công tác xây lắp có thể dẫn đến sai sót. Việc thiếu sự đồng nhất trong việc thực hiện tính toán có thể tạo điều kiện cho các lỗi xuất phát từ quy trình.

Sử dụng công thức không phù hợp

Việc sử dụng các công thức tính toán không phù hợp với hình dáng, kích thước hoặc chi tiết cụ thể của các kết cấu và công việc xây lắp có thể dẫn đến sai lệch. Các công thức không cập nhật hoặc không phản ánh đúng công nghệ và phương pháp thi công cũng góp phần tạo ra tính sai sót.

Trình độ của cán bộ đo bóc khối lượng

Trình độ và kỹ năng của người thực hiện đo bóc khối lượng đóng vai trò quan trọng trong việc tránh sai lệch khối lượng. Sự không chắc chắn, thiếu kinh nghiệm hoặc sơ xuất từ phía người đo bóc có thể dẫn đến sai sót trong quá trình đo lường.

Lời kết

Tránh sai sót trong việc đo bóc khối lượng là một phần quan trọng trong việc đảm bảo sự thành công của một dự án xây dựng. Qua bài viết trên của IBOM, các nguyên nhân và sai sót thường gặp có thể ảnh hưởng đến nguồn lực và kế hoạch của dự án, làm tăng chi phí và gây ra sự không hài lòng từ phía các bên liên quan. Bằng cách hiểu rõ các yếu tố này và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngành xây dựng có thể nâng cao tính chính xác của quá trình đo bóc khối lượng và đảm bảo sự thành công trong các dự án tương lai.

Đánh giá bài viết