Bất kỳ nhà quản lý nào cũng đều mong muốn đội ngũ nhân sự của mình có năng lực, nghiệp vụ chuyên môn tốt,…Tuy nhiên năng lực của mỗi nhân sự lại khác nhau và nhà quản lý khó có thể đưa ra sự đánh giá chính xác ngay

Bất kỳ nhà quản lý nào cũng đều mong muốn đội ngũ nhân sự của mình có năng lực, nghiệp vụ chuyên môn tốt, có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời mang lại nhiều ý tưởng sáng tạo đóng góp cho sự phát triển của cả doanh nghiệp. Tuy nhiên năng lực của mỗi nhân sự lại khác nhau và trong quá trình tuyển dụng nhà quản lý khó có thể đưa ra sự đánh giá chính xác trong quá trình tuyển người. Do đó nhà quản lý cần phải xây dựng cho mình hệ thống các chỉ số đo lường và đánh giá hiệu suất của nhân viên khi vào làm tại doanh nghiệp. Qua  các số liệu thu thập, phân tích nhà quản lý có thể đánh giá được chính xác trình độ của từng nhân viên, từng bộ phận và của cả doanh nghiệp,để từ đó có những sự điều chỉnh kịp thời, để hỗ trợ nhân viên có thể phát huy được khả năng và theo đó hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng sẽ phát triển tốt hơn.

Ảnh minh hoạ xây dựng KPI đánh giá năng lực nhân viên
Ảnh minh hoạ xây dựng KPI đánh giá năng lực nhân viên

 phần mềm quản lý công việc nhân viên iBom.O chính là một công cụ hỗ trợ nhà quản lý có thể đánh giá được năng lực nhân viên của mình một cách chính xác và hiệu quả. Thông qua việc lập kế hoạch công việc theo tuần/tháng, người quản lý có thể đôn đốc và theo dõi chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên trong tuần/tháng. iBom.O hỗ trợ kết hợp hai luồng xử lý công việc: từ trên xuống và từ dưới lên. Theo luồng xử lý công việc từ trên xuống, các mục tiêu và kế hoạch công việc được chỉ đạo từ công ty xuống phòng ban rồi xuống cá nhân. Theo luồng xử lý ngược lại, nhân viên sẽ tự đăng ký công việc, lãnh đạo phòng ban duyệt và lập thành kế hoạch của phòng rồi mới trình lên lãnh đạo công ty để phê duyệt.

Giao diện lập kế hoạch công việc cá nhân trên iBom.O
Giao diện lập kế hoạch công việc cá nhân trên iBom.O

Theo chiều nhân viên tự đăng ký công việc và lập kế hoạch công việc trong tuần/tháng:  Phần mềm hỗ trợ chức năng cảnh báo trạng thái công việc cho nhân viên dễ kiểm soát, độ trễ của công việc đều được thể hiện thông qua thông tin màu sắc.Theo hướng này nhân viên có thể chủ động lập kế hoạch và kiểm soát công việc của chính mình, đề cao tinh thần làm việc chủ động, sáng tạo của nhân viên. Trên bảng kế hoạch công việc có đề xuất về điểm đánh giá của mỗi công việc . Đến cuối tuần/tháng nhân viên sẽ báo cáo kết quả đánh giá điểm thực hiện, giúp cá nhân có thể tự đánh giá mức độ hoàn thành công việc và điểm thực hiện tháng/tuần. Điểm đánh giá của Lãnh đạo công ty hoặc Lãnh đạo phòng ban được xem là sự đánh giá về hiệu quả công việc thực hiện trong tuần/tháng của từng nhân viên, đây sẽ nguồn tạo động lực cho nhân viên thực hiện công việc được tốt hơn. Qua đó lãnh đạo phòng, lãnh đạo công ty có thể đánh giá được năng lực làm việc của từng nhân viên cũng như sẽ đề ra được các chế độ lương, thưởng, kỷ luật cho phù hợp.
Nếu theo chiều lập kế hoạch từ Công ty giao xuống: Lãnh đạo phòng ban lập kế hoạch tuần/tháng cho phòng. Công việc trên kế hoạch tháng/tuần của phòng sẽ được tự động tổng hợp từ kế hoạch tháng/tuần tương ứng của các cá nhân trong phòng (nếu kế hoạch cá nhân đã được phê duyệt). Ngoài ra, lãnh đạo cũng có thể bổ sung những công việc khác để lập thành kế hoạch của phòng. Công việc trong kế hoạch của phòng sau khi được lãnh đạo công ty phê duyệt sẽ tự động giao xuống cho các nhân viên trong phòng. Báo cáo thực hiện kế hoạch phòng ban tuần/tháng sẽ được dùng để ghi chép kết quả công việc đã thực hiện trong tuần/tháng của phòng và đánh giá hiệu quả công việc thông qua điểm thực hiện.
Để đảm bảo việc triển khai đánh giá thực hiện công việc theo kế hoạch đề ra thì người lập kế hoạch công việc cần phải lập bản kế hoạch chính xác, minh bạch. Bản kế hoạch cần được thông báo và thảo luận rõ ràng với nhà lãnh đạo. Sau khi có kết quả đánh giá công việc, nhà lãnh đạo cần có buổi họp tổng kết để chỉ ra những điểm, điểm yếu trong việc thực hiện công việc của từng cá nhân và của phòng ban. Qua đó sẽ rút ra được bài học để làm tốt hơn trong các bản kế hoạch tiếp theo.
Để tìm hiểu chi tiết hơn về việc đánh giá năng lực của nhân viên sẽ thể hiện như nào trên phần mềm quản lý công việc iBom.O. Vui lòng ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ
Mọi thông tin hỗ trợ liên hệ tại contact@isoftco.com

Đánh giá bài viết