Với sự mở rộng về quy mô và cần thiết có một hệ thống phần mềm quản lý và điều hành mọi hoạt động của các phòng ban trong công ty, giúp công ty vận hành bộ máy tổ chức hiệu quả, gọn nhẹ và tiết kiệm chi phí, Ecoba Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu và dùng thử nhiều chương trình phần mềm trên thị trường và cuối cùng Ecoba Việt Nam đã quyết định chọn Công ty TNHH Phần mềm Trí Tuệ (ISOFTCO) là đối tác cung cấp phần mềm.

Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam là một nhà thầu độc lập, chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế, thi công và quản lý công trình xây dựng. Ecoba Việt Nam có hai đơn vị thành viên và hoạt động với 3 mảng chính: Phát triển đô thị, Công trình Công nghiệp và Giải pháp môi trường.

Với sự mở rộng về quy mô và cần thiết có một hệ thống phần mềm quản lý và điều hành mọi hoạt động của các phòng ban trong công ty, giúp công ty vận hành bộ máy tổ chức hiệu quả, gọn nhẹ và tiết kiệm chi phí, Ecoba Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu và dùng thử nhiều chương trình phần mềm trên thị trường và cuối cùng Ecoba Việt Nam đã quyết định chọn Công ty TNHH Phần mềm Trí Tuệ (ISOFTCO) là đối tác cung cấp phần mềm.

Vào ngày 19/12/2013, tại văn phòng Công ty CP Ecoba Việt Nam đã diễn ra buổi ký kết hợp tác giữa Công ty CP Ecoba Việt Nam và Công ty TNHH Phần mềm Trí Tuệ (ISOFTCO). Theo nội dung hợp tác, ISOFTCO sẽ triển khai hệ thống phần mềm Quản lý và Điều hành doanh nghiệp trực tuyến (IBOM) tới Ecoba Việt Nam với các phân hệ quản lý sau:

  • Quản lý Công trình (IBOM.PM)
  • Điều hành Công việc trực tuyến (IBOM.O)
  • Quản lý Văn bản và Hồ sơ lưu trữ (IBOM.Doc)
  • Quản lý Nhân sự (IBOM.HR)
  • Quản lý Kho hàng (IBOM.S)
  • Quản lý Tài sản (IBOM.AM)

Với sự kiện hợp tác lần này giữa Ecoba Việt Nam và ISOFTCO càng củng cố thêm cho những tính năng và lợi ích thiết thực mà phần mềm IBOM mang lại đã được đông đảo khách hàng đón nhận và tin dùng.

TIN IBOM

Đánh giá bài viết