Để có thể kiểm soát và quản lý công việc nhân viên hiệu quả, bạn cần có một quy trình giao việc rõ ràng khoa học và công tác xử lý, báo cáo tiến độ công việc cụ thể

Là một người quản lý, chắc chắn khi giao việc cho nhân viên, bạn sẽ luôn mong muốn kiểm soát được tình hình tiến độ thực hiện và chất lượng công việc của họ. Tuy nhiên, việc kiểm soát tiến độ không phải là một điều dễ dàng. Để có thể kiểm soát và quản lý công việc nhân viên hiệu quả, bạn cần có một quy trình giao việc rõ ràng khoa học và công tác báo cáo tiến độ xử lý công việc cụ thể. 
Phần mềm quản lý công việc nhân viên iBom.O nằm trong hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể là giải pháp tối ưu trong trường hợp này.
Quy trình giao việc, theo dõi công việc nhân viên và xử lý, báo cáo công việc được giao với phần mềm điều hành quản lý công việc iBom.O

Bước 1: Lãnh đạo khởi tạo công việc trên phần mềm iBom.O để giao việc cho phòng ban liên quan tiếp nhận

Bước 2: Trưởng phòng ban liên quan đến công việc được giao nhận được thông báo trên iBom.O tiếp nhận. xử lý và phân công công việc xuống cho nhân viên của mình

Bước 3: Nhân viên nhận được công việc do trưởng phòng giao trên iBom.O có trách nhiệm thực hiện và báo cáo tiến độ thực hiện công việc lên Trưởng bộ phận

Bước 4: Trưởng bộ phận xác nhận báo cáo của nhân viên và tổng hợp, báo cáo tiến độ lên cho Lãnh đạo, người trực tiếp giao việc

Bước 5: Lãnh đạo xác nhận tiến độ và kết thúc quy trình giao việc và kiểm soát báo cáo tiến độ công việc trên iBom.O

Quy trình này sẽ được lặp lại cho đến khi công việc được hòan thành.
Trên đây là mô phỏng quy trình giao việc và kiểm soát, xử lý công việc trên phân hệ phần mềm quản lý điều hành công việc iBom.O.
Bạn có thể đọc để tìm hiểu các tính năng đầy đủ của Phần mềm quản lý công việc nhân viên iBom.O.
Hoặc trực tiếp trải nghiệm phần mềm bằng cách ĐĂNG KÍ DÙNG THỬ PHẦN MỀM MIỄN PHÍ.
Mọi thắc mắc và góp ý xin vui lòng liên hệ contact@isoftco.com.

Đánh giá bài viết