=> Nguồn: Chuyển đổi số – Nền tảng xây dựng đô thị thông minh
Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng

Cuộc cách mạng số hóa đang ngày càng lan rộng và phát triển, việc chuyển đổi số trở thành một yếu tố quyết định sự thành công và bền vững của nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành xây dựng. Đà Nẵng, với tầm nhìn chiến lược, đã nhanh chóng nhận thức và đặt ra mục tiêu chuyển đổi số ngành xây dựng, nhằm định hình thành phố thành một điểm đến thông minh và hiện đại vào năm 2030. Hành trình này không chỉ là một thách thức, mà còn là cơ hội để thúc đẩy sự phát triển toàn diện và bền vững.

Mục tiêu chuyển đổi số của thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng đã đặt ra mục tiêu trong Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị đến năm 2030, đó là việc hoàn thành quá trình xây dựng thành phố thông minh, đồng thời liên kết chặt chẽ với các đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN.

Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, trong khoảng thời gian từ 2020 đến 2025, đã xác định một loạt nhiệm vụ quan trọng. Trong số đó, ưu tiên hàng đầu là thực hiện một sự đổi mới mạnh mẽ trong mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Điều này bao gồm việc chuyển đổi từ các ngành và lĩnh vực có giá trị gia tăng thấp sang những lĩnh vực với giá trị cao hơn. Đồng thời, nhiệm kỳ này cũng đặt ra những mục tiêu cụ thể như phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông, kết hợp chặt chẽ với nền kinh tế số. Ngoài ra, việc phát triển hạ tầng số, đào tạo lực lượng lao động có kỹ năng số, thúc đẩy nghiên cứu công nghệ số mới và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cũng được đặt vào tầm ngắm. Tất cả những cải tiến này nhằm mục đích xây dựng Đà Nẵng thành một thành phố thông minh, dựa trên nền tảng của công nghệ thông tin và các công nghệ cao khác.

Nghị quyết số 05-NQ-TU của Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh rằng chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ ngay lập tức mà là một mục tiêu chiến lược dài hạn. Để đạt được điều này, cần thực hiện một cách kiên quyết, kiên trì và liên tục, kết hợp với sự tích cực, chủ động và việc kế thừa các thành tựu trong lĩnh vực công nghệ, ứng dụng số và dữ liệu số đã có. Mục tiêu tổng quát là đưa Đà Nẵng trở thành một trong những địa phương hàng đầu về chuyển đổi số và an toàn thông tin, thương mại điện tử trên cả nước, thuộc nhóm 03 địa phương dẫn đầu. Chuyển đổi số không chỉ là một mục tiêu đơn lẻ mà còn được xem xét như là nền tảng cơ bản để triển khai Đề án thành phố thông minh.

Chuyển đổi số trong ngành xây dựng

Quyết định của Bộ Xây dựng

Với ngành xây dựng, Bộ Xây dựng đã đưa ra Quyết định số 1004/QĐ-BXD ngày 31/7/2020, tập trung vào quá trình chuyển đổi số trong giai đoạn 2020-2025 và định hình đến năm 2030. Quyết định này đặt ưu tiên vào việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành xây dựng, áp dụng Hệ thống thông tin địa lý GIS trong quy hoạch và quản lý xây dựng, sử dụng Mô hình thông tin công trình BIM trong các hoạt động đầu tư xây dựng công trình và áp dụng công nghệ số cũng như trí tuệ nhân tạo trong quản lý vận hành đô thị thông minh và doanh nghiệp số.

Kế hoạch của Sở Xây dựng Đà Nẵng

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã phát hành Kế hoạch số 1475/KH-SXD ngày 14/3/2022, tập trung vào quá trình chuyển đổi số của ngành xây dựng thành phố từ nay đến năm 2025, với định hướng đến năm 2030. Trong kế hoạch này, các ưu tiên bao gồm việc hoàn thành xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành xây dựng và phần mềm Quản lý Nhà nước chuyên ngành, kết hợp với API chia sẻ dữ liệu từ Kho dữ liệu dùng chung thành phố và các ứng dụng khác. Ngoài ra, kế hoạch còn tập trung vào vận hành và khai thác hiệu quả Trung tâm giám sát và điều khiển điện chiếu sáng công cộng thành phố thông qua cảm biến IoT, thành lập và vận hành Trung tâm thông tin quy hoạch thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, sẽ hoàn thiện và vận hành cơ sở dữ liệu không gian đô thị và quy hoạch thành phố Đà Nẵng trên hệ thống GIS, nhằm cung cấp thông tin không gian đô thị và quy hoạch trực tuyến cho cộng đồng thông qua ứng dụng web và ứng dụng trên thiết bị di động thông minh. Các biện pháp khác cũng sẽ được thực hiện, bao gồm hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu năng lực hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố. Tăng cường sử dụng mô hình hệ thống thông tin công trình BIM theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng; xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ đa dạng, bao gồm công trình, nhà ở, quy hoạch, cây xanh, điện chiếu sáng, cấp thoát nước trên nền tảng GIS thuộc Đề án xây dựng thành phố thông minh; cung cấp dịch vụ hành chính công lĩnh vực xây dựng trực tuyến mức độ 4; đảm bảo 100% hồ sơ công việc được xử lý trên mạng và ký số 100% kết quả thủ tục hành chính; thực hiện dự án quản lý giải quyết kiến nghị cử tri thành phố, triển khai kết luận của HĐND thành phố và các kiến nghị khác; triển khai hệ thống NAS Synology để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc trên mạng; số hóa hồ sơ đầu vào và đầu ra của các thủ tục hành chính của Sở.

Yếu tố quan trọng trong chuyển đổi số

Chuyển đổi số phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có ba yếu tố chính. 

  • Thứ nhất là nhận thức, đặc biệt là nhận thức và tư duy đổi mới của người đứng đầu.
  • Thứ hai là hạ tầng số và nguồn lực số sẵn có để hỗ trợ quá trình chuyển đổi. 
  • Thứ ba là công nghệ số. 

Việc chuyển đổi số bắt đầu từ việc giải quyết những vấn đề, đặc biệt là những thách thức mà trước đây không thể giải quyết được bằng cách áp dụng công nghệ số. Quá trình này nhằm tối ưu hóa những khía cạnh không mang lại lợi ích, tập trung vào những điểm mà cộng đồng và doanh nghiệp cần, đặt họ vào vị trí trung tâm. Đối với nguồn lực, quá trình này tạm thời dựa vào hạ tầng, nhân lực và dữ liệu hiện tại, sau đó tiến tới huy động và phát triển nguồn lực để đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số.

Triển khai và sự đồng bộ

Việc áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4 và chuyển đổi số, đặc biệt trong lĩnh vực Xây dựng, không chỉ là một xu hướng hiện tại mà còn là không thể tránh khỏi trong tương lai. Điều này mang đến những cơ hội lớn nếu được tận dụng một cách hiệu quả, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành và hỗ trợ xây dựng thành phố Đà Nẵng hiện đại và thông minh. Để đảm bảo thành công của quá trình chuyển đổi số trong ngành Xây dựng, sự tham gia, đồng hành và triển khai đồng bộ của chủ thể quản lý nhà nước, các hội nghề nghiệp, chủ đầu tư và doanh nghiệp xây dựng là vô cùng quan trọng. Chúng cần tích hợp và hỗ trợ nhau trong các hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố, nhằm đạt được sự phát triển toàn diện cho cả ngành và thành phố.

Lời kết

Chuyển đổi số trong ngành xây dựng không chỉ là sự thay đổi về công nghệ mà còn là sự thay đổi về tư duy và cách tiếp cận vấn đề xây dựng. Đà Nẵng đang chứng minh rằng việc này không chỉ là khả thi mà còn là cần thiết để xây dựng một thành phố phồn thịnh và bền vững trong tương lai. Qua việc chuyển đổi số ngành xây dựng, Đà Nẵng đang khẳng định vị thế của mình trong cuộc đua toàn cầu về sự đổi mới và phát triển.

Đánh giá bài viết