Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, khái niệm tổng mức đầu tư luôn đóng vai trò quan trọng trong quyết định và thực hiện các dự án. Từ việc xây dựng một công trình nhỏ cho đến triển khai các dự án phức tạp quy mô lớn, việc xác định tổng mức đầu tư là một bước quan trọng giúp dự án được triển khai một cách hiệu quả và bền vững. Nhưng bạn có thực sự hiểu rõ về khái niệm: Tổng mức đầu tư là gì? Cũng như những chi phí cấu thành tổng mức đầu tư? Hãy cùng IBOM tìm hiểu câu trả lời chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây.

I. Tổng mức đầu tư là gì?

1. Định nghĩa tổng mức đầu tư là gì

Tổng mức đầu tư xây dựng là tổng số tiền và tài sản mà một tổ chức hoặc cá nhân phải chi tiêu hoặc đầu tư vào một dự án xây dựng cụ thể. Nó bao gồm các khoản chi tiêu cho việc mua sắm vật liệu xây dựng, tiền công nhân, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án và nhiều yếu tố khác liên quan đến việc xây dựng công trình.

2. Cơ sở xác định tổng mức đầu tư 

Những cơ sở cần thiết để có thể xác định tổng mức đầu tư xây dựng là:

Kế hoạch dự án

Trước khi bắt đầu một dự án xây dựng, việc lập kế hoạch là điều cần thiết. Kế hoạch dự án cần xác định mục tiêu và phạm vi dự án, cũng như các yêu cầu và nguồn lực cần thiết để hoàn thành dự án đó. Từ đó, các thông tin cơ bản và dự đoán về chi phí có thể được đưa ra.

Bản thiết kế

Sau khi có kế hoạch dự án, bản thiết kế chi tiết của công trình được thực hiện. Bản thiết kế này bao gồm các thông số kỹ thuật cụ thể, vị trí, kích thước, cấu trúc và tất cả các yếu tố cần thiết khác để tiến hành xây dựng. Dựa trên bản thiết kế này, ta có thể ước tính chi phí xây dựng chính xác hơn.

Phân tích giá

Tiếp theo, từ các thông tin trong kế hoạch dự án và bản thiết kế, ta thực hiện phân tích giá để ước tính chi phí xây dựng của từng công việc và thành phần trong dự án. Phân tích giá cần xem xét các giá thành thị trường hiện tại của vật liệu, công nhân, thiết bị và các yếu tố khác để tính toán chi phí thực tế.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư xây dựng

Ngoài các yếu tố cơ bản như kích thước và phạm vi dự án, còn có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư xây dựng. Điều này bao gồm thị trường lao động, điều kiện thiên nhiên, tình trạng kỹ thuật mới nhất, các quy định và quy chuẩn liên quan đến xây dựng và cả rủi ro và biến động trong quá trình xây dựng.

Tham khảo ngay Phần mềm hỗ trợ quản lý đầu tư IBOM ngay tại đây: https://ibom.vn/ibomim-quan-ly-dau-tu.html

II. Những chi phí của tổng mức đầu tư

1. Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Trong một số trường hợp, khi xây dựng các dự án lớn, có thể yêu cầu di dời, tái định cư hoặc bồi thường những người dân, hộ gia đình hoặc doanh nghiệp đang sinh sống hoặc hoạt động tại khu vực dự án. Chi phí này bao gồm tiền bồi thường, hỗ trợ để tái định cư, chi phí tư vấn pháp lý và các chi phí liên quan đến việc giải quyết các vấn đề liên quan đến di dời và tái định cư.

2. Chi phí xây dựng

Chi phí xây dựng là chi phí chính trong tổng mức đầu tư, bao gồm tiền công nhân, vật liệu xây dựng, thiết bị, công nghệ và các chi phí trực tiếp liên quan đến việc xây dựng công trình. Chi phí này cũng bao gồm chi phí cho việc chuẩn bị mặt bằng, thi công công trình, công tác hoàn thiện và các công việc liên quan khác.

3. Chi phí thiết bị

Chi phí thiết bị bao gồm tiền mua sắm, vận chuyển và lắp đặt các thiết bị cần thiết cho dự án, chẳng hạn như máy móc xây dựng, thiết bị công nghệ, phương tiện vận chuyển và các công cụ hỗ trợ khác. Chi phí này có thể chiếm một phần đáng kể trong tổng mức đầu tư, đặc biệt đối với các dự án công nghiệp hoặc hạ tầng lớn.

4. Chi phí quản lý dự án

Để đảm bảo quá trình xây dựng được thực hiện một cách hiệu quả và đạt được các mục tiêu đã đề ra, chi phí quản lý dự án là một yếu tố quan trọng. Chi phí này bao gồm tiền lương cho các nhà quản lý, nhân viên phụ trách, chi phí hành chính và các hoạt động quản lý dự án khác. Việc quản lý dự án đòi hỏi sự phối hợp và kiểm soát tổ chức chặt chẽ để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ và trong phạm vi ngân sách.

5. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Trong một số dự án lớn hoặc phức tạp, có thể cần sự hỗ trợ từ các chuyên gia tư vấn trong các lĩnh vực như kỹ thuật xây dựng, quản lý dự án, pháp lý, môi trường và các khía cạnh khác. Chi phí cho các dịch vụ tư vấn này cũng được tính vào tổng mức đầu tư.

6. Chi phí khác

Ngoài các khoản chi phí chính đã liệt kê ở trên, có thể có các chi phí khác không trực tiếp liên quan đến việc xây dựng như chi phí phát triển đất, chi phí quảng cáo và tiếp thị dự án, phí giấy phép, bảo hiểm và các khoản phí khác.

7. Chi phí dự phòng

Trong quá trình xây dựng, không thể tránh khỏi những rủi ro và biến động không lường trước. Vì vậy, thường có một khoản chi phí dự phòng được tính toán thêm vào tổng mức đầu tư để đối phó với những tình huống bất ngờ, đảm bảo dự án có đủ nguồn lực để hoàn thành và không bị gián đoạn do các yếu tố bất khả kháng.

Lời kết

Tổng mức đầu tư là trọng tâm quyết định sự thành công của một dự án xây dựng. Việc xác định và quản lý chính xác tổng mức đầu tư sẽ giúp đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, sự hài hòa giữa chi phí và chất lượng công trình, cũng như sự tối ưu hóa các nguồn lực. Qua bài viết trên của IBOM, bằng cách hiểu rõ tổng mức đầu tư là gì và những chi phí cấu thành tổng mức đầu tư, bạn có thể đưa ra các quyết định thông minh, tối ưu hóa chi phí và đảm bảo dự án hoàn thành thành công.

Đánh giá bài viết