Quản lý các dự án xây dựng rất phức tạp và căng thẳng. Bạn có thể bám sát lịch trình và ngân sách của mình, nhưng nếu dự án của bạn không đáp ứng các tiêu chí chấp nhận về chất lượng, thì bạn sẽ không chỉ khiến các bên liên quan khó chịu; bạn có thể phải đối mặt với các vụ kiện.

Chất lượng có nghĩa là những thứ khác nhau đối với những người khác nhau, đó là lý do tại sao bạn nên tuân thủ kiểm soát chất lượng xây dựng. Đó là một hệ thống quản lý chất lượng cho phép bạn xác định chất lượng là gì, theo dõi chất lượng đó và thực hiện các thay đổi cần thiết để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn đó.

Kiểm định chất lượng xây dựng là gì?

Kiểm soát chất lượng xây dựng là một hệ thống quản lý nhằm đảm bảo sản phẩm bàn giao cuối cùng đáp ứng các tiêu chuẩn và nguyên tắc do khách hàng đặt ra. Điều đó bao gồm việc hoàn thành dự án trong phạm vi công việc và tránh các tranh chấp trong suốt vòng đời của dự án. Chất lượng được xác định bởi khách hàng, cơ quan quản lý và hướng dẫn chính sách và môi trường. Tất cả các yêu cầu và quy trình đảm bảo chất lượng này được ghi lại trong kế hoạch quản lý chất lượng xây dựng.

Có hai khía cạnh của chất lượng trong xây dựng: đảm bảo chất lượng (QA) và kiểm soát chất lượng (QC). Đảm bảo chất lượng đặt ra các kỳ vọng về quản lý chất lượng và chất lượng sẽ đạt được như thế nào. Kiểm soát chất lượng là kế hoạch để đạt được nó. Người quản lý kiểm soát chất lượng xây dựng thúc đẩy kế hoạch quản lý chất lượng này trong suốt tất cả các giai đoạn của dự án.

Tại sao kiểm soát chất lượng xây dựng lại quan trọng

Dự án của bạn không thành công nếu khách hàng của bạn không hài lòng. Kiểm soát chất lượng xây dựng là quan trọng vì nó cải thiện sự hài lòng của khách hàng. Một khách hàng hài lòng là người sẽ làm việc lại với bạn và thậm chí đưa ra lời giới thiệu cho những người khác. Thực tế hơn, làm công việc chất lượng có nghĩa là làm lại ít hơn. Không cần phải làm lại công việc đáng lẽ phải được thực hiện ngay từ đầu giúp giảm chi phí và giúp bạn luôn đúng tiến độ. Đây cũng là một cách để giữ tinh thần cho đội ngũ của bạn luôn ở mức cao, điều này có nghĩa là họ sẽ làm việc hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là việc kiểm soát chất lượng xây dựng dẫn đến một dự án thành công. Tất cả mọi thứ được thực hiện trong quản lý dự án xây dựng  dựa trên chất lượng công việc của bạn. Tập trung vào chất lượng có nghĩa là ít vấn đề và thay đổi hơn, đồng thời tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Quy trình kiểm soát chất lượng trong ngành xây dựng

Khi làm công tác kiểm soát chất lượng công trình cần phải có quy trình kiểm soát chất lượng để mang lại sự rõ ràng cho công trình. Để làm điều này, hãy làm theo năm bước sau:

 1. Xác định những gì đã hoàn thành có nghĩa là: Điều này bao gồm việc hoàn thành dự án mà không có lỗi, đáp ứng các yêu cầu về mã và tuân thủ các thông số kỹ thuật của khách hàng. Sau khi xác định xong, hãy chia sẻ kết luận với cấp trên, đội, nhà thầu phụ của bạn và mọi người tham gia vào kế hoạch dự án xây dựng  để đảm bảo tất cả họ đều thống nhất với nhau.
 2. Có kế hoạch kiểm tra: Tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng để xem liệu công việc đã hoàn thành có đáp ứng các tiêu chí chấp nhận chất lượng của bạn hay không. Tạo một kế hoạch kiểm tra để quyết định những gì được kiểm tra và cho nhóm biết khi kiểm tra. Ngoài ra, phải có người chịu trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra, cho dù đó là người trong nhóm của bạn hay bên thứ ba.
 3. Tạo danh sách kiểm soát chất lượng: Lập danh sách kiểm tra chất lượng để quá trình kiểm tra được thấu đáo và ít có khả năng bỏ sót hạng mục. Hãy cụ thể. Một danh sách đột phá nên được chia sẻ với nhóm để thảo luận trước khi thực hiện nhiệm vụ về cách thực hiện công việc. Một danh sách kiểm tra đảm bảo việc kiểm soát chất lượng được đáp ứng và cũng thông báo cho nhóm những điều cần thiết trong nhiệm vụ của họ.
 4. Công việc đúng: Khi một công việc không đáp ứng các tiêu chuẩn của cuộc kiểm tra quản lý chất lượng, công việc cần phải được sửa chữa. Đánh dấu công việc cần sửa chữa (chụp ảnh, nếu cần), khắc phục sự cố và ghi lại quá trình sửa chữa để xác minh rằng nó hiện đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của bạn.
 5. Rà soát và sửa đổi: Khi bạn phát hiện ra thiếu sót và khắc phục nó, công việc vẫn chưa kết thúc. Xem lại lý do tại sao nó xảy ra và thảo luận với nhóm của bạn về cách tránh lặp lại vấn đề. Dù kết luận là gì, nó nên được chia sẻ với toàn bộ đội xây dựng để đảm bảo vấn đề không xuất hiện ở nơi khác. Nếu có thể, hãy thêm các chi tiết mới tìm thấy vào danh sách kiểm tra của bạn.

Cách lập kế hoạch kiểm soát chất lượng công trình

Khi tập hợp một kế hoạch kiểm soát chất lượng xây dựng, bạn cần giải quyết khá nhiều điều. Dưới đây là danh sách giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ bước quan trọng nào:

 • Người quản lý kiểm soát chất lượng: Chọn người nào đó để lãnh đạo nỗ lực—người quản lý kiểm soát chất lượng. Khách hàng cần biết người này là ai và tại sao họ đủ tiêu chuẩn cho vị trí này. Người quản lý chất lượng lãnh đạo tất cả các công việc quản lý chất lượng và chịu trách nhiệm về các hoạt động hàng ngày tại hiện trường. Kế hoạch kiểm soát chất lượng xây dựng cần xác định trách nhiệm của người quản lý chất lượng và cách họ làm việc với các thành viên còn lại trong đội.
 • Truyền thông: Kiểm soát chất lượng nên là một phần của cuộc thảo luận từ đầu đến cuối. Kiểm soát chất lượng phải là một phần của các báo cáo, kết quả kiểm tra và bất kỳ dữ liệu kiểm tra nào bạn cung cấp cho khách hàng của mình. Kế hoạch kiểm soát chất lượng xây dựng của bạn phải có hướng dẫn truyền thông để giải thích cách thức và tần suất truyền thông này sẽ diễn ra.
 • Giám sát: Giám sát là một phần trong kế hoạch kiểm soát chất lượng xây dựng của bạn. Bạn cần cho khách hàng biết bạn sẽ giám sát chất lượng như thế nào. Quyết định tần suất giám sát cũng như cách thức và nội dung bạn sẽ giám sát. Chi tiết hóa điều này trong kế hoạch kiểm soát chất lượng xây dựng.
 • Nhà thầu phụ và Nhà cung cấp: Trước tiên, hãy thông báo cho khách hàng của bạn về các nhà cung cấp và vật liệu đang sử dụng. Vì đây là những tổ chức nằm ngoài sự quản lý của bạn nên bạn cần bổ sung các tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp và nhà thầu phụ vào kế hoạch kiểm soát chất lượng xây dựng của mình. Tất nhiên, điều này bao gồm giá cả, nhưng cũng bao gồm cả việc chúng có mang lại chất lượng mà bạn mong đợi hay không.
 • Thông số kỹ thuật chất lượng dự án: Đây là nơi bạn thu thập các thông số kỹ thuật và kỳ vọng của khách hàng về chất lượng của bản dựng đã hoàn thành. Nhưng bạn cũng sẽ muốn vượt xa nhu cầu của họ và giải quyết các thông số kỹ thuật từ quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn ngành. Trình bày tất cả để không có sự nhầm lẫn về lý do tại sao công việc được thực hiện theo cách nó đã được thực hiện.
 • Kiểm tra và Thử nghiệm: Kiểm tra từng giai đoạn xây dựng như một phần của quản lý dự án xây dựng tổng thể cho công trình của bạn. Tiến hành các thử nghiệm để xác minh chất lượng của vật liệu được sử dụng hoặc hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng. Liệt kê các cuộc kiểm tra và thử nghiệm mà bạn sẽ thực hiện trong vòng đời của dự án xây dựng, bao gồm các biểu mẫu và kết quả kiểm tra mà bạn sẽ sử dụng.
 • Kiểm soát sự không phù hợp: Không có dự án xây dựng nào diễn ra hoàn toàn theo kế hoạch. Khi có sự cố xảy ra, bạn cần có phản hồi trong kế hoạch của mình để duy trì chất lượng tổng thể của dự án. Cũng cần có hồ sơ ghi lại những thay đổi này và cách chúng được thực hiện, chẳng hạn như nhật lý quyết dịnh .
 • Kiểm tra khi hoàn thành dự án: Mặc dù có các cuộc kiểm tra trong suốt quá trình thực hiện bất kỳ dự án xây dựng nào, nhưng cuộc kiểm tra lớn nhất là kiểm tra lần cuối. Đây là nơi bạn phác thảo cách thức tiến hành kiểm tra quản lý xây dựng, bao gồm danh sách chi tiết và hướng dẫn cuối cùng với khách hàng.

Việc kết hợp và sử dụng quản lý chất lượng dự án, cũng như kiểm soát tiến độ thi công công trình hiện nay là rất phổ biến với các doanh nghiệp xây dựng. Để được hỗ trợ các giải pháp tối ưu nhất, hãy liên hệ với IBOM – Giải pháp chuyên sâu cho Chủ đầu tư, Tổng thầu & Nhà thầu thi công. Chuyên gia chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp 24/7. Liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE : 0966.615.152 để biết thêm thông tin chi tiết.

Đánh giá bài viết