Chi phí quản lý dự án là một khía cạnh không thể thiếu trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng hay đầu tư. Để đảm bảo hiệu quả và thành công của một dự án, việc quản lý chi phí là một yếu tố vô cùng quan trọng và đòi hỏi sự chuyên nghiệp và cẩn thận. Chi phí quản lý dự án không chỉ đơn thuần là các khoản tiền mà còn bao gồm cả các hoạt động và công việc phức tạp, đòi hỏi sự điều phối tinh tế và sự tập trung cao độ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung chi phí quản lý dự án trong việc thực hiện các dự án.

1. Định nghĩa chi phí quản lý dự án

Chi phí quản lý dự án là tổng hợp các khoản chi phí mà dự án phải chi trả để thực hiện các hoạt động quản lý và điều hành dự án. Điều này bao gồm các hoạt động lập kế hoạch, giám sát, đánh giá, thẩm định, tổ chức, cung cấp tài liệu và các công việc liên quan khác nhằm đảm bảo dự án được thực hiện một cách hiệu quả và thành công.

2. Phạm vi và các hoạt động liên quan

Phạm vi của chi phí quản lý dự án bao gồm những công việc quan trọng và cần thiết để đảm bảo dự án diễn ra trơn tru và đạt được các mục tiêu đề ra. Dưới đây là một số hoạt động quản lý dự án mà chi phí có thể bao gồm:

A. Tổ chức quản lý việc thực hiện các công việc

 • Giám sát công tác khảo sát xây dựng: Theo dõi và kiểm soát quá trình khảo sát xây dựng để thu thập thông tin cần thiết cho việc triển khai dự án.
 • Tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình hoặc lựa chọn phương án thiết kế: Quản lý quá trình lựa chọn và thẩm định các thiết kế, kiến trúc phù hợp cho dự án.
 • Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Xác định và thực hiện các biện pháp bồi thường, hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi dự án và đảm bảo tái định cư đúng quy định.
 • Lập và thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kỹ thuật đầu tư xây dựng: Chuẩn bị và thẩm định các báo cáo để xác định khả năng đầu tư và tiến hành xây dựng.

B. Thực hiện các công việc

 • Giám sát và đánh giá đầu tư: Theo dõi việc sử dụng nguồn lực và đánh giá hiệu quả của dự án từ quá trình thực hiện đến hoàn thành.
 • Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai và dự toán xây dựng: Kiểm tra và phê duyệt thiết kế xây dựng cuối cùng và dự toán kinh phí để thực hiện công trình.
 • Xác định dự toán gói thầu xây dựng (trong trường hợp đã có dự toán phê duyệt): Xác định chi tiết các gói thầu xây dựng và lập dự toán kinh phí cho từng gói thầu.

Tham khảo ngay Phần mềm hỗ trợ quản lý chi phí dự án IBOM ngay tại đây: https://ibom.vn/ibomfin-quan-ly-tai-chinh.html

3. Nội dung chi tiết của chi phí quản lý dự án

Chi phí quản lý dự án bao gồm những khoản chi phí cụ thể để thực hiện các hoạt động quản lý dự án đã đề cập ở trên. Các nội dung chi tiết của chi phí quản lý dự án có thể bao gồm như sau:

 • Tiền lương của cán bộ quản lý dự án: Chi phí trả lương cho các nhân viên và cán bộ tham gia quản lý và điều hành dự án.
 • Tiền công trả cho người lao động theo hợp đồng: Chi phí trả cho các nhà thầu và công nhân tham gia thực hiện dự án theo hợp đồng.
 • Các khoản phụ cấp lương và tiền thưởng: Chi phí cho các khoản phụ cấp và tiền thưởng để động viên và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên.
 • Các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Chi phí đóng góp bảo hiểm theo quy định đối với cán bộ quản lý và nhân viên tham gia dự án.
 • Chi phí ứng dụng khoa học công nghệ và đào tạo nâng cao năng lực cán bộ: Chi phí đào tạo và áp dụng các công nghệ mới để nâng cao năng lực quản lý dự án.
 • Các khoản thanh toán cho dịch vụ công cộng: Chi phí sử dụng các dịch vụ công cộng như điện, nước, internet trong quá trình thực hiện dự án.
 • Chi tiêu cho vật tư văn phòng phẩm và thông tin, tuyên truyền, liên lạc: Chi phí mua sắm văn phòng phẩm, trang thiết bị, thông tin, tuyên truyền và liên lạc trong quá trình quản lý dự án.
 • Chi phí tổ chức hội nghị có liên quan đến dự án: Chi phí tổ chức các cuộc họp, hội nghị, buổi tiếp khách có liên quan đến quản lý dự án.
 • Công tác phí và chi phí khác và dự phòng: Các khoản chi phí khác có thể phát sinh trong quá trình quản lý dự án và chi phí dự phòng để đối phó với những tình huống không mong đợi.

Lời kết

Qua bài viết trên của IBOM, chi phí quản lý dự án không chỉ là một con số đơn thuần mà là một quá trình quan trọng và phức tạp trong việc thực hiện các dự án xây dựng hay đầu tư. Sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao trong việc quản lý và kiểm soát chi phí sẽ giúp đảm bảo dự án được triển khai hiệu quả, tiết kiệm chi phí và đạt được mục tiêu đề ra. Các nhà quản lý dự án cần nhận thức rõ ràng, việc quản lý chi phí không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công của dự án mà còn đem lại lợi ích bền vững cho các bên liên quan.

Đánh giá bài viết