Báo cáo và các lợi ích từ hệ thống báo cáo của Phần mềm Quản lý Nhân sự – IBOM.HR dành cho công tác quản lý nhân sự của doanh nghiệp:

1. Báo cáo biến động nhân sự

Thống kê nhân sự theo thâm niên

  • Theo dõi được những biến đổi số lượng nhân sự công ty theo nhóm thời gian làm việc.
  • Xác định được tỷ lệ biến động nhân sự nhỏ nhất và lớn nhất sẽ nghiêng về nhóm thâm niên với khung thời gian nào.
  • Là cơ sở dữ liệu để để tìm hiểu nguyên nhân căn bản của nhóm và đề ra đối sách phù hợp

2. Báo cáo mức độ chấp hành quy chế nhân sự

Báo cáo thống kê tình trạng nghỉ phép của nhân sự

   • Thấy được tổng quan việc tuân thủ chấp hành nội quy nghỉ phép của nhân viên.
   • Có dữ liệu để phân tích và tìm hiểu nguyên nhân với các trường hợp đặc biệt.

3. Báo cáo thống kê nhân sự có điều chỉnh lương

   • Luôn theo dõi và nắm được thông tin về tình hình điều chỉnh lương nhân viên toàn công ty.
   • Là cơ sở để đánh giá mức độ điều chỉnh lương đã hợp lý chưa?

4. Báo cáo tình hình tuyển dụng nhân sự

   • Thể hiện được thực trạng diễn biến công tác tuyển dụng đã đạt được yêu cầu đề ra hay chưa. Nếu thiếu số lượng thiếu cần bổ sung là bao nhiêu?
   • Hỗ trợ xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho kỳ tiếp theo.

5. Báo cáo chuyên ngành tốt nghiệp của nhân sự

Luôn nắm bắt được tổng quát về chuyên ngành đào tạo của đội ngũ nhân sự toàn công ty.

6. Báo cáo về tình trạng khen thưởng – kỷ luật

   • Luôn biết được cá nhân, phòng ban nào đạt thành tích xuất sắc, vượt chỉ tiêu.
   • Đồng thời nắm được thông tin về những cá nhân chưa nghiêm chỉnh thực hiện quy định, chưa hoàn thành được yêu cầu đề ra.
   • Đề ra được các chính sách và phương pháp tác động phù hợp cho từng nhân viên, phòng ban để có thể đạt được những kết quả tốt hơn trong tương lai.

7. Báo cáo nhân sự tham gia tại các dự án

Nhà quản lý nhân sự sẽ dễ dàng biết được một nhân sự hiện đang tham gia vào những dự án nào.

8. Báo cáo kinh nghiệm nhân sự

   • Luôn cập nhật được các thông tin về chức vụ đã từng đảm nhiệm và số năm công tác tại công ty cũ của nhân viên.
   • Có căn cứ để phân tích đã khai thác được đúng và tận dụng được thế mạnh năng lực của nhân viên hay chưa.

9. Một số báo cáo khác hỗ trợ báo cáo theo cả dạng biểu đồ và bảng biểu

• Thống kê nhân sự theo giới tính
• Thống kê tình trạng hôn nhân
• Thống kê trình độ học vấn
• Thống kê con nhân sự
• Thống kê nhân sự có điều chỉnh lương

Thông qua số liệu báo cáo thống kê nhân sự, nhà quản lý nhân sự sẽ dễ dàng nhận ra tính ổn định hay thất thường của công tác quản trị nhân lực. Từ đó phát triển ra những nguyên nhân kịp thời và nhanh chóng quyết định các giải pháp để cải thiện.

Chi tiết về các báo cáo trên phần mềm quản lý nhân sự – IBOM.HR, vui lòng tham khảo TẠI ĐÂY

Đánh giá bài viết