Xây dựng là một ngành phát triển mạnh và các dự án xây dựng đòi hỏi sự quản lý xuất sắc để phát triển. Phải mất rất nhiều nỗ lực và tâm huyết để quản lý một công trình xây dựng…

Một dự án xây dựng liên quan đến nhiều bộ phận và quy trình chuyển động, điều đó có nghĩa là nhiều sai sót có thể xảy ra. Các nhà quản lý xây dựng thường phải đối mặt với nhiều thách thức, chẳng hạn như gián đoạn chuỗi cung ứng, thiếu lao động và tăng giá.  Tuy nhiên, với sự quản lý chặt chẽ việc xây dựng sẽ thành công. Sau đây là những lời khuyên để giúp các nhà quản lý dự án điều hành các dự án xây dựng một cách hiệu quả:

 

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG TỰ ĐỘNG

Công nghệ luôn là một khía cạnh quan trọng của ngành xây dựng. Tuy nhiên, những tiến bộ công nghệ trong xây dựng thường gắn liền với phần cứng từ lâu.

Với sự phức tạp của các dự án xây dựng hiện đại, có rất nhiều dữ liệu để quản lý. Do đó cần có phần mềm quản lý xây dựng. Các nền tảng quản lý dự án được ra đời có thể giúp người quản lý dự án xử lý tất cả các khía cạnh của dự án xây dựng của họ, bao gồm mua sắm, quy trình công việc và lập lịch trình.

Phần mềm này cũng có thể giúp quản lý hợp đồng, tài chính và quản lý hoạt động. Phần mềm mềm quản lý xây dựng có thể giúp các nhà quản lý dự án tiết kiệm thời gian, tiền bac và nhiều rắc rối mà việc quản lý dữ liệu vật lý gây ra

Giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng IBOM

 

TẠO CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG HIỆU QUẢ

Giao tiếp kém là một vấn đề nghiêm trọng gây khó khăn cho ngành xây dựng. Nó có thể dẫn đến lãng phí thời gian và những sai lầm có thể gây ra vượt ngân sách và thiếu thời hạn.

Do đó, các nhà quản lý dự án cần tạo ra các kênh liên lạc hiệu quả trong toàn bộ cơ sở hạ tầng của dự án. Giao tiếp hiệu quả sẽ làm tăng đáng kể hiệu quả của các đội xây dựng bằng cách giảm thời gian lãng phí bằng cách cải thiện quy trình làm việc, đặc biệt là khi có sự cố.

Ví dụ: Nếu thiếu nguyên vật liệu, nhóm thu mua phải biết ngay lập tức và khắc phục vấn đề. Một hệ thống thông tin liên lạc trung tâm là một giải pháp tuyệt vời cho thông tin liên lạc kém. Có một địa điểm tập trung nơi mọi thành viên trong nhóm xây dựng giao tiếp với nhau rất hiệu quả.

 

THEO DÕI TÀI NGUYÊN

Một trong những vấn đề quan trọng nhất ảnh hưởng đến ngành xây dựng là lãng phí tài nguyên. Việc sử dụng tài nguyên kém ảnh, ảnh hưởng đến lợi nhuận và có thể dẫn đến tổn thất nghiêm trọng. Nó có thể ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng, có nghĩa là không đáp ứng thời hạn. Các nhà quản lý dự án xây dựng cần làm tất cả những gì có thể quản lý tài nguyên tại công trường một cách hiệu quả.

Quản lý phần mềm xây dựng là một công cụ mà người quản lý dự án có thể sử dụng để quản lý tài nguyên. Họ có thể biết tài nguyên ở đâu mọi lúc và thành viên nhóm xây dựng nào đang sử dụng chúng.

Kết quả sẽ là việc hoàn thành dự án dưới mức ngân sách và đúng thời hạn, làm tăng lợi nhuận và nâng cao danh tiếng của họ.

 

THIẾT LẬP NGÂN SÁCH VỮNG CHẮC

Tạo ngân sách không thực tế là một vấn đề phổ biến khác trong ngành xây dựng. Các nhà quản lý dự án sẽ hạ thấp ngân sách của họ để cạnh tranh hơn khi đấu thầu hợp đồng. Tuy nhiên, kết quả là họ hết tiền và không thể hoàn thành dự án. Do đó, một mẹo tuyệt vời cho các nhà quản lý dự án xây dựng là tạo ra ngân sách chắc chắn và thực tế

Mọi thành viên cấp cao của đội xây dựng, bao gồm kiến ​​trúc sư, giám sát viên và nhà thiết kế, nên biết về ngân sách. Họ nên lập các kế hoạch phù hợp với ngân sách và biết rằng bạn sẽ không sửa đổi ngân sách bằng bất cứ giá nào.

HỢP TÁC VÀ ỦY QUYỀN HIỆU QUẢ

Một dự án xây dựng liên quan đến một đội xây dựng làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu. Do đó, sự hợp tác là điều cốt yếu.

Tuy nhiên, bạn sẽ thường thấy các phòng ban khác nhau bất hòa với nhau. Là người quản lý dự án xây dựng, công việc của bạn là thúc đẩy sự hợp tác trong nhóm.

Tìm cách khuyến khích các thành viên làm việc cùng nhau. Làm việc nhóm hiệu quả sẽ liên quan đến việc ủy ​​quyền xuất sắc các nhiệm vụ. Nếu mọi người trong nhóm hiểu rõ vai trò của họ trong dự án, thì thành công gần như chắc chắn.

Có rất nhiều vấn đề mà một dự án xây dựng có thể gặp phải. Trên đây là một số cách mà người quản lý dự án có thể điều hành dự án xây dựng của họ một cách hiệu quả.

Dự án sẽ thành công nếu họ có thể ủy thác nhiệm vụ một cách hiệu quả và khiến nhóm của họ cộng tác, thiết lập và tuân thủ ngân sách, theo dõi tài nguyên, thiết lập các kênh liên lạc hiệu quả và sử dụng các giải pháp xây dựng tự động.

Để có những giải pháp phù hợp và tối ưu nhất, hãy liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE : 0966.615.152. Chuyên gia của IBOM sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp 24/7. Rất mong nhận được sự cộng tác từ quý doanh nghiệp.

Đánh giá bài viết