Quản lý chất lượng xây dựng là một trong những trụ cột của quản lý dự án và bàn giao dự án. Quản lý chất lượng xây dựng tốt có thể làm giảm số lượng sai sót và làm lại trong một dự án. Điều này có thể giúp các dự án hoàn thành đúng thời hạn và ngân sách, đồng thời giúp các nhà thầu duy trì mối quan hệ và danh tiếng tốt. Dưới đây là một số lời khuyên để cải thiện quản lý chất lượng xây dựng.

Quản lý chất lượng công trình xây dựng là gì

Quản lý chất lượng xây dựng là kiểm soát chất lượng trên công trường. Đó là điều đảm bảo rằng tất cả các phần của dự án sẽ được mã hóa và an toàn cho người dùng. Thông thường, các thanh tra nội bộ và bên ngoài sẽ tiến hành kiểm tra. Họ sẽ kiểm tra những thứ như độ nén của đất, cường độ bê tông, mối hàn, v.v. Thông thường, các thử nghiệm này được thực hiện trong và sau khi làm việc, trừ khi đó là vật liệu xây dựng cụ thể. Để đảm bảo sử dụng đúng vật liệu, vật liệu xây dựng cần được kiểm tra trước khi thi công. Thanh tra kiểm tra dự án cuối cùng khi kết thúc quá trình xây dựng, kiểm tra cuối cùng này xác định xem dự án có phù hợp với mã hay không và có thể tốn kém nếu không.

Trường hợp quản lý chất lượng thất bại

Tuy nhiên, không phải mọi dự án đều đáp ứng các yêu cầu về mã vì tất cả các nhà thầu và nhóm. Nếu không có các hệ thống hoặc chính sách quản lý được thiết lập, nhiều hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng sẽ bị bỏ qua. Giám đốc phải chịu trách nhiệm về chất lượng công việc, nhiều khi họ làm việc quá sức. Và với sự thay đổi của đội ngũ và nhà cung cấp từ công việc này sang công việc khác, chất lượng và tiêu chuẩn công việc có thể thay đổi. Toàn bộ quy trình giám sát là không chính thức và khiến cho việc quản lý chất lượng trở nên khó kiểm soát. Chuyển sang một quy trình quản lý có cấu trúc hơn giúp cải thiện chất lượng trên các công trường xây dựng và giảm lượng thời gian và tiền bạc dành cho việc làm lại.

Các yếu tố quy trình quản lý chất lượng xây dựng

Cách tốt nhất để cải thiện quản lý chất lượng xây dựng là tạo ra và thực hiện một quy trình chính thức. Bất kỳ quy trình nào cũng cần phải có các mục tiêu xác định và ai sẽ chịu trách nhiệm về một cấu trúc chính thức và đào tạo để bắt đầu. Nhưng đó là bức tranh toàn cảnh, bất kỳ quy trình quản lý chất lượng xây dựng nào cũng sẽ cần một cách để xác minh chất lượng ở mọi giai đoạn, phát hiện và giảm thiểu các vấn đề tiềm ẩn, xác minh và ghi lại bất kỳ và tất cả các kết quả, cũng như đánh giá hiệu quả của các mục tiêu chất lượng. Có vẻ như có rất nhiều việc phải giải quyết; tuy nhiên, việc tạo một quy trình chỉ là một vài bước.

1. Đặt tiêu chuẩn chất lượng

Bước đầu tiên để xây dựng quy trình quản lý chất lượng xây dựng là nghiên cứu các thông số kỹ thuật và yêu cầu chất lượng cho từng phần của dự án. Nhưng nó không chỉ là biết các tiêu chuẩn, vì vậy bạn cần tạo tài liệu để phân phối và làm rõ. Đôi khi điều đó có nghĩa là làm rõ các yêu cầu với các giấy tờ khác. Khi bạn đã hoàn tất việc thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng và ghi lại những tiêu chuẩn đó nên là gì, bạn có thể tạo quy trình của mình và tiến hành đào tạo.

Quy trình quản lý chất lượng sẽ bao gồm kế hoạch kiểm soát chất lượng và quy trình đảm bảo chất lượng. Kế hoạch kiểm soát chất lượng sẽ xác định bất kỳ yêu cầu duy nhất nào của dự án, xác định người chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn chất lượng và cách họ xác định tiêu chuẩn đó, cũng như các thủ tục và thực hành để đáp ứng và vượt quá yêu cầu chất lượng. Xét rằng, quy trình đảm bảo chất lượng sẽ phác thảo các yêu cầu kiểm tra, thời gian thực hiện, tất cả các biện pháp báo cáo và người chịu trách nhiệm tiếp nhận và hành động theo các báo cáo.

2. Thiết lập đào tạo giáo dục

Cũng quan trọng như việc thiết lập các tiêu chuẩn của bạn là đào tạo. Khi bạn đã xác định được những người chịu trách nhiệm về quy trình quản lý chất lượng xây dựng, họ cần biết cách thực hiện công việc của mình. Bạn cần giáo dục họ về các tiêu chuẩn và yêu cầu chất lượng, cũng như các thủ tục sẽ như thế nào. Vì họ phải chịu trách nhiệm về chất lượng của dự án, nên họ có thể muốn giáo dục những người báo cáo cho họ về các tiêu chuẩn cụ thể mà nhóm của họ phải đáp ứng.

3. Đo lường Quy trình quản lý chất lượng xây dựng

Khi quá trình đào tạo hoàn tất và các quy trình đã sẵn sàng, tất cả những gì còn lại là đo lường quản lý chất lượng. Người chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng nên xem xét tất cả các kế hoạch hiện có để xem liệu thực hành công việc, vật liệu và công việc đã hoàn thành có đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng hay không. Nếu có bất kỳ vấn đề nào với công việc hoặc tài liệu, họ nên thực hiện các bước cần thiết để khắc phục. Họ sẽ phối hợp mọi nỗ lực để đảm bảo rằng dự án vượt hoặc đáp ứng các tiêu chuẩn bằng cách sử dụng các quy trình kiểm soát chất lượng.

Đánh giá bài viết