IBOM – phần mềm ERP xây dựng có cấu trúc mở, khả năng linh hoạt, tùy biến cao nên có lợi thế đáp ứng phù hợp cho bất kỳ đối tượng doanh nghiệp nào từ doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ hay doanh nghiệp quy mô lớn tập đoàn/tổng công ty.

Với các sản phẩm chuyên biệt đã được đóng gói và thương mại hóa trên thị trường như:

  • Phần mềm quản lý Dự án Đầu tư (IBOM.IM)
  • Phần mềm quản lý Công trình (IBOM.PM)
  • Phần mềm quản lý Cung ứng (IBOM.SCM)
  • Phần mềm quản lý Kho (IBOM.S)
  • Phần mềm quản lý Tài sản (IBOM.AM)
  • Phần mềm quản lý Nhân sự (IBOM.HR)
  • Phần mềm quản lý Văn bản (IBOM.DOC)
  • Phần mềm Điều hành công việc (IBOM.O)
  • Phần mềm Quản lý Tài chính (IBOM.FIN)

IBOM sẽ dễ dàng kết hợp nhiều sản phẩm trên để tạo thành các giải pháp dành riêng cho các đối tượng doanh nghiệp cụ thể. Hiện nay IBOM có 5 giải pháp riêng phục vụ cho các doanh nghiệp:

Sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp IBOM, doanh nghiệp sẽ dễ dàng lựa chọn được các phương án đầu tư phần mềm một một cách linh động, hiệu quả cho phù hợp với lĩnh vực hoạt động và cân đối với mức đầu tư chi phí để lựa chọn gói đầu tư cho phù hợp. Đặc biệt, nếu doanh nghiệp đầu tư phần mềm theo chiến lược, từng giai đoạn thì lựa chọn IBOM càng hợp lý hơn, bởi lẽ ban đầu doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí đầu tư khi đăng ký dùng gói dịch vụ của sản phẩm, sau này doanh nghiệp có quy mô mở rộng cần đầu tư gói lớn hơn thì sẽ dễ dàng chuyển qua gói giải pháp trên IBOM mà vẫn đảm bảo dữ liệu được thống nhất trên một nền tảng và mức chi phí đầu tư gói sản phẩm ban đầu sẽ được trừ vào trong vào giá trị của gói giải pháp.

Bạn đang cân nhắc lựa chọn gói sản phẩm trên IBOM hay gói Giải pháp trên IBOM? Vui lòng ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ phía IBOM.

Đánh giá bài viết