Cải thiện tài liệu trong ngành xây dựng là rất quan trọng để gia tăng thực hiện thi công theo tiêu chuẩn và chất lượng. Công nghệ kỹ thuật số là một trong những công cụ đã được xác định là tài sản để giải quyết các nguyên nhân cơ bản và mang lại lợi ích cho công tác quản lý tài liệu.

Trở lại năm 2000, CSIRO đã tiến hành nghiên cứu để tìm hiểu các vấn đề chính liên quan đến tài liệu xây dựng chất lượng kém. Một cuộc khảo sát đối với cả những người hành nghề thiết kế và các công ty trong lĩnh vực xây dựng cho thấy rằng không đủ thời gian và ngân sách cho quá trình thiết kế đóng một vai trò quan trọng. Các nhà xây dựng và nhà thầu phụ thương mại thường bị vượt thời gian và vượt chi phí quá lớn do các thay đổi, làm lại, tranh chấp hợp đồng và các nhiệm vụ hành chính.

Các nhà thầu báo cáo rằng những vấn đề này có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đạt được kết quả chất lượng xây dựng. Ngoài ra, chúng còn dẫn đến sự kém hiệu quả của quy trình quản lý , với 72% phụ cấp thời gian hành chính dự án và 64% phụ cấp chi phí hành chính dành riêng cho việc quản lý các vấn đề giảm thiểu rủi ro cho công tác quản lý tài liệu.

“Điều đáng quan tâm chính là các chi phí bổ sung – sẽ được các nhà thầu chi dùng – được gây ra bởi sự chậm trễ và gián đoạn trong việc cố gắng làm rõ tài liệu thiết kế và thông số kỹ thuật không đầy đủ, không thực tế, mâu thuẫn hoặc mơ hồ”, báo cáo của CSIRO lưu ý.

Các phương pháp được đề xuất giúp giảm các vấn đề liên quan đến tài liệu:

  • Sử dụng CAD (phần mềm thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính) để tạo ra các bản vẽ dự án.
  • Sử dụng công nghệ thông tin để liên lạc dự án và chuyển giao tài liệu.

Nguy cơ từ các giả thiết

Nghiên cứu của Đại học Adelaide vào năm 2012 cho thấy nhiều nhà xây dựng đã phải đệ trình giá thầu và lập kế hoạch mua sắm ban đầu dựa trên các giả định do không đủ tài liệu thiết kế.
Các nhà nghiên cứu nhận thấy điều này thường dẫn đến một số lượng lớn các thay đổi trong cả quá trình thiết kế chi tiết và phê duyệt quy định và cả chương trình xây dựng. Điều này làm tăng thêm chi phí và thời gian cho chương trình và có thể không được ước tính chính xác trong quá trình đấu thầu. Trường hợp các doanh nghiệp xây dựng đang đấu thầu dựa trên tài liệu thiết kế không đầy đủ hoặc không đầy đủ từ nhóm kiến trúc, điều đó cũng có nghĩa là sẽ có nhiều biến thể trong đấu thầu, tùy thuộc vào giả định của nhà xây dựng. Do đó dẫn tới kết quả không phải lúc nào doanh nghiệp xây dựng phù hợp nhất giành được gói thầu.

Trong quá trình xây dựng, những thiếu sót về tài liệu cũng có thể dẫn đến sự khác biệt lớn giữa thiết kế đã được phê duyệt và kết quả cuối cùng khi xây dựng, tạo thêm áp lực cho người xây dựng và người chứng nhận tòa nhà. Các nhà cung cấp và thương mại cũng báo cáo rằng tài liệu có thể không khớp với bản vẽ cửa hàng, làm phức tạp quá trình chế tạo các vật liệu và hệ thống xây dựng chính như thép kết cấu, ống dẫn hoặc bê tông đúc sẵn.

Đề xuất các giải pháp

Ngoài nhu cầu của các nhóm thiết kế để cải thiện tiêu chuẩn của tài liệu họ sản xuất, nghiên cứu đề xuất các biện pháp mà các nhà xây dựng có thể thực hiện để giảm bớt tác động của tài liệu kém chất lượng. Chúng bao gồm:

  • Thiết lập các quy trình để kiểm tra chéo tài liệu so với các tiêu chuẩn áp dụng và các yêu cầu của dự án.
  • Thiết lập các quy trình Đảm bảo Chất lượng nghiêm ngặt.
  • Sử dụng hiệu quả công nghệ để hỗ trợ các quy trình QA.
  • Khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng tại chỗ và giao tiếp hiệu quả giữa nhóm thiết kế, nhà thầu và các đơn vị liên quan.

Khôi phục sự tin cậy của tài liệu

Báo cáo về độ tin cậy của Shergold + Weir Building đã đưa ra một số khuyến nghị về việc cải thiện cả tài liệu thiết kế và tài liệu đã xây dựng. Những điều này đặc biệt quan trọng đối với các dự án sử dụng Giải pháp Hiệu suất, nơi cần phải cung cấp tài liệu dựa trên bằng chứng cho người chứng nhận tòa nhà và người khảo sát tòa nhà.

Khi có sự thay đổi của dự án, người khảo sát cần nhận được tài liệu nhanh chóng chứng minh rằng sự thay đổi sẽ đạt được hiệu suất và sự tuân thủ cần thiết. Các tài liệu nộp cho các cơ quan quản lý cũng cần phản ánh dự án đang xây dựng, không phải đề xuất thiết kế ban đầu.

“Việc thực hiện khuyến nghị này sẽ có nhiều thách thức. Nó đòi hỏi các nhà thiết kế, khảo sát công trình và các nhà xây dựng phải làm việc theo đúng các thông số kỹ thuật về thiết kế và xây dựng được lập thành văn bản, ”báo cáo nêu rõ.

Hội đồng Xây dựng Úc đang giải quyết vấn đề này và các khuyến nghị khác liên quan đến tài liệu với các đề xuất. Hội đồng đang tìm kiếm phản hồi trong ngành về các vấn đề và giải pháp, dựa trên thông lệ quốc tế tốt nhất như quy trình lập tài liệu và phê duyệt được sử dụng ở Singapore.

Một chủ đề chung trong các biện pháp ABCB là cần đảm bảo tài liệu dự án được điều phối, quản lý hiệu quả và toàn diện. Điều này bao gồm thông tin và dữ liệu được liên kết liên kết với Bản tóm tắt thiết kế dựa trên hiệu suất, sổ đăng ký Sản phẩm dự án, Các biến thể, mọi chứng nhận bắt buộc của bên thứ ba, hồ sơ kiểm tra, mô hình hóa và báo cáo kiểm tra cuối cùng.

Theo procore

Đánh giá bài viết