Quản lý dự án đầu tư xây dựng là một quá trình phức tạp và quan trọng để đảm bảo sự thành công của các dự án xây dựng. Đối với các nhà đầu tư và nhà thầu, việc thực hiện quy trình quản lý dự án đúng cách là yếu tố quyết định sự hoàn thành dự án đúng tiến độ, đúng chất lượng và đúng nguồn lực. Trong ngành công nghiệp xây dựng đang ngày càng phát triển, việc áp dụng quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng mới nhất là một yêu cầu cần thiết để đáp ứng những thách thức và cơ hội trong lĩnh vực này. Dưới đây là chi tiết về các bước trong quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng bạn có thể tham khảo.

Giai đoạn 1: Khởi động dự án đầu tư xây dựng

Giai đoạn khởi động dự án là giai đoạn ban đầu, trong đó các yếu tố quan trọng được xác định và kế hoạch được lập ra. 

 • Xác định nhu cầu dự án: Đây là giai đoạn nghiên cứu thị trường và xác định mục tiêu của dự án. Cần tiến hành đánh giá khả thi để đảm bảo tính khả thi về mặt kỹ thuật, tài chính và thị trường.
 • Xây dựng tài liệu khởi động dự án: Tại giai đoạn này, cần lập tài liệu khởi động dự án (Project Charter) để xác định mục tiêu dự án, phân phối thông tin với các bên liên quan và xác định phạm vi, nguồn lực và rủi ro ban đầu.
 • Xác định bên liên quan: Quy trình này liên quan đến xác định các bên liên quan (Stakeholders) của dự án và thiết lập kế hoạch giao tiếp và tương tác với họ.

Giai đoạn 2: Lập kế hoạch dự án đầu tư xây dựng

Giai đoạn lập kế hoạch dự án là quá trình xác định các mục tiêu cụ thể, thiết lập kế hoạch chi tiết và định rõ các hoạt động cần thực hiện. 

 • Xác định mục tiêu của dự án: Cần xác định rõ mục tiêu chung và cụ thể của dự án để định hướng cho các hoạt động sau này.
 • Phân tích rủi ro: Xác định và đánh giá các rủi ro tiềm năng trong quá trình thực hiện dự án và lập kế hoạch để quản lý và giảm thiểu rủi ro.
 • Lập kế hoạch các hoạt động của dự án: Xác định các công việc cần thực hiện, lập lịch trình công việc, xác định nguồn lực và phân bổ công việc cho từng thành viên trong nhóm dự án.
 • Xác định nguồn lực: Đảm bảo có đủ nguồn lực như nhân viên, vật liệu, thiết bị và tài chính để thực hiện dự án.
 • Xác định cách đo lường kết quả: Định rõ các tiêu chí và chỉ số để đo lường hiệu quả và chất lượng của dự án.

Tham khảo ngay Phần mềm hỗ trợ Quản lý dự án xây dựng IBOM ngay tại đây: https://ibom.vn/giai-phap-blank/giai-phap-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung.html

Giai đoạn 3: Thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Giai đoạn thực hiện dự án là giai đoạn chính của quy trình quản lý dự án. Trong giai đoạn này, các hoạt động thực hiện theo kế hoạch đã được lập ra và quá trình xây dựng diễn ra. 

 • Tiến hành triển khai các hoạt động của dự án: Các công việc được thực hiện theo lịch trình và kế hoạch đã được xác định. Các công việc xây dựng, lắp đặt, kiểm tra và kiểm soát chất lượng được thực hiện.
 • Giám sát và kiểm soát về tiến độ, chất lượng dự án và chi phí: Quá trình xây dựng dự án phải được giám sát một cách chặt chẽ để đảm bảo rằng tiến độ, chất lượng và chi phí đều được kiểm soát và đáp ứng yêu cầu của dự án.
 • Quản lý sự thay đổi: Khi có các thay đổi trong quá trình thực hiện dự án, cần quản lý và điều chỉnh kế hoạch để đảm bảo rằng các thay đổi sẽ không làm ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ của dự án.

Giai đoạn 4: Giám sát và kiểm soát dự án đầu tư xây dựng

Giai đoạn giám sát và kiểm soát là quá trình theo dõi và đánh giá tiến trình thực hiện dự án. 

 • Giám sát tiến độ của dự án: Giám sát và đánh giá tiến độ của dự án để có thể đảm bảo rằng các hoạt động đang được diễn ra đúng theo kế hoạch và đúng thời gian.
 • Kiểm soát chất lượng: Đảm bảo rằng các công việc xây dựng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng được đặt ra và thực hiện các biện pháp kiểm soát chất lượng cần thiết.
 • Kiểm soát chi phí dự án: Quản lý và kiểm soát các chi phí của dự án để đảm bảo dự án đang được thực hiện trong phạm vi ngân sách cho phép.
 • Quản lý sự thay đổi: Xử lý và quản lý các yêu cầu thay đổi trong quá trình thực hiện dự án một cách hiệu quả.

Giai đoạn 5: Hoàn thành dự án đầu tư xây dựng

Giai đoạn hoàn thành dự án là giai đoạn cuối cùng của quy trình quản lý dự án. 

 • Bàn giao sản phẩm dự án: Bàn giao lại sản phẩm của dự án cho khách hàng và phải đảm bảo các yêu cầu của khách hàng đã được đáp ứng một cách đầy đủ và chuẩn xác.
 • Tổng kết và đánh giá dự án: Đánh giá hiệu quả của dự án và rút ra kinh nghiệm để cải thiện trong tương lai.
 • Lưu trữ tài liệu dự án: Lưu trữ các tài liệu, thông tin và hồ sơ liên quan đến dự án để sử dụng trong tương lai.

Lời kết

Việc áp dụng quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng là cực kỳ quan trọng để đảm bảo thành công của dự án. Bằng cách áp dụng những phương pháp và công nghệ mới nhất của IBOM về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng sẽ giúp tối ưu hóa quá trình, đảm bảo rằng mọi bước thực hiện dự án đều được quản lý chặt chẽ và đạt được hiệu quả cao.

Đánh giá bài viết