Quá trình xây dựng bao gồm các giai đoạn phê duyệt, thiết kế và xây dựng,  công nhân xây dựng, quản lý dự án, kiến trúc sư, nhà thầu và nhà cung cấp vật liệu. Quản lý cung ứng xây dựng bao gồm mối quan hệ giữa các nhà thầu và nhà cung cấp vật liệu. Quản lý cung ứng xây dựng bao gồm mối quan hệ giữa nhà thầu và nhà cung cấp đóng góp vào dự án.

Nhưng việc quản lý chuỗi cung ứng trong xây dựng có cần thiết không?

Lợi ích của việc quản lý chuỗi cung ứng trong xây dựng là giảm tỷ suất lợi nhuận cho việc bảo trì thiết bị, lợi nhuận cao nhờ chi phí thực tế thấp, lập kế hoạch và điều phối dự án dài hạn, nâng cao khả năng kết nối với khách hàng. Tuy nhiên, quản lý chuỗi cung ứng xây dựng rất phức tạp, liên quan đến nhiều quy trình khác nhau.

Quản lý chuỗi cung ứng trong xây dựng là gì?

Quản lý chuỗi cung ứng trong xây dựng là việc tổ chức dòng cung ứng qua một số chuỗi công việc.Các nguồn cung cấp thông tin, lao động và vật liệu. Quản lý chuỗi cung ứng xây dựng tìm cách hiểu và cải thiện quy trình phức tạp thu thập các nguồn lực để thực hiện dự án. SCM trong xây dựng liên quan đến quá trình mua sắm thực tế diễn ra như thế nào và khi nào?

Điều đó ảnh hưởng đến  thành công, lợi nhuận của dự án xây dựng, một chuỗi cung ứng thông thường cho một dự án xây dựng bao gồm các kỹ sư, kiến trúc sư, nhà thầu chính, nhà cung cấp vật liệu và nhà thầu phụ chuyên môn cùng làm việc trong một dự án duy nhất. Chuỗi phức tạp bao gồm các mối quan hệ đối địch ngắn hạn được thúc đẩy bởi quá trình đấu thầu cạnh tranh. Một khi tất cả các bên liên quan hiểu rõ về hậu cần, nguồn lực và những người liên quan, điều đó đảm bảo dự án được giao trong ngân sách và đúng hạn.

Cách quản lý chuỗi cung ứng trong hoạt động xây dựng Mô hình SCM hoạt động vì tất vả các sản phẩm / dịch vụ đều đến được với người dùng do các bên thứ 3 hợp tác và làm việc cùng nhau để tạo thành một chuỗi cung ứng khả thi. Mặc dù mỗi chuỗi cung ứng khác nhau dựa trên công ty, nhưng có những thành phần cụ thể trong chuỗi cung ứng, bao gồm :

– Kế hoạch chuỗi cung ứng ban đầu

– Tìm kiếm nguyên liệu thô và dịch vụ

– Thi công dự án

– Hoạt động giao hàng và hậu cần

– Hậu cần trả lại  các mặt hàng bị lỗi hoặc không mong muốn.

Người quản lý chuỗi cung ứng chịu trách nhiệm cho từng giai đoạn để đảm bảo chất lượng được đáp ứng. Làm thế nào bạn có thể áp dụng quản lý chuỗi cung ứng trong xây dựng? Để áp dụng quản lý chuỗi cung ứng trong xây dựng, bạn cần thực hiện các bước cụ thể như dưới đây:

– Xác định các đối tác tham gia vào chuỗi

Bước đầu tiên liên quan đến việc quyết định bạn sẽ làm việc với ai trong dự án xây dựng. Điều đó sẽ giúp bạn phân tích tình hình công việc của mọi người. Một số đối tác có thể bao gồm kỹ sư, kiến trúc sư, nhà thầu chính, nhà cung cấp vật liệu và nhà thầu chuyên môn. Trải qua quá trình này sẽ giúp bạn quyết định xem chúng có đáp ứng các yêu cầu đặt ra để thỏa mãn nhu cầu của dự án xây dựng hay không. Trải qua quá trình phân tích cũng cho phép bạn chọn xem có nên tăng số lượng người cần thiết để có được mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa các bên liên quan hay không.

 

– Tích hợp các nhóm Xây dựng liên quan đến giao dịch với những người từ các lĩnh vực khác nhau.

Bạn sẽ xử lý kế hoạch hoạt động, cung cấp, tài chính và các bộ phận khác. Việc tích hợp tất cả các nhóm này sẽ đơn giản hóa việc trao đổi thông tin liên lạc. Bạn sẽ cần phải có một hệ thống giảm thiểu các tình huống không lường trước được, loại bỏ các lỗi do con người gây ra tăng thêm tốc độ cho các quy trình. Hãy nhớ rằng một hệ thống quản lý chuỗi cung ứng nên cung cấp cho bạn một cái nhìn chi tiết về quá trình xây dựng.

 

– Xác định mục tiêu của bạn Hệ thống

Quản lý chuỗi cung ứng trong công trình xây dựng có nghĩa là để đảm bảo rằng tất cả các bên đều có một tầm nhìn bằng cách chia sẻ thông tin và cập nhật. Bạn cần xác định các mục tiêu để đảm bảo tất cả mọi người đều có mặt trên thị trường, cải thiện kết quả và hoạt động.

 

– Tối ưu hóa luồng thông tin

Việc xác định thông tin  thành phần tham gia  dự án xây dựng, xác định vị trí của họ và hiểu cách họ tương tác với chuỗi cung ứng xây dựng cũng rất cần thiết. Có những thông tin chi tiết sẽ giúp lưu thông thông tin giữa tất cả các bên. Ý tưởng là để mọi người giao tiếp, chia sẻ ý tưởng của họ và đề xuất các giải pháp khả thi để đảm bảo rằng dự án thành công.

 

– Lợi thế của việc thực hiện quản lý chuỗi cung ứng trong xây dựng.

+ Cắt giảm chi phí và cải thiện các thực hành tài chính. Mặc dù có một luồng thông tin đầy đủ là điều cần thiết, nhưng việc không lập kế hoạch tài chính của bạn có thể là một sai lầm đắt giá. Dòng tiền là một khía cạnh quan trọng của việc xây dựng và quản lý chuỗi cung ứng, có các tính năng kế toán có thể giúp bạn hợp lý hóa tài chính. Khi bạn đã tự động hóa tất cả các tác vụ, bạn có thể tiết kiệm tiền trên sàn và tài khoản.

+ Quản lý chuỗi cung ứng trong xây dựng cũng giúp xác định các lĩnh vực chi tiêu không cần thiết. Ví dụ, SCM có thể giúp xác định các khu vực có chi phí hậu cần cao. Điều đó sẽ giúp bạn chuyển sang một nhà cung cấp sản phẩm khác cũng cung cấp các sản phẩm tương tự với mức giá thấp SCM cũng cải thiện hệ thống kiểm kê của bạn vì bạn không còn phải cập nhật những sản phẩm bị thiếu.

 

+  Hệ thống ghi chú các mặt hàng bạn sẽ cần đặt hàng và những mặt hàng đã có sẵn để sử dụng. Làm việc với các nhà cung cấp đáng tin cậy không chỉ làm giảm sự gián đoạn trong các dự án xây dựng mà còn cải thiện dòng tiền bằng cách loại bỏ chi tiêu lãng phí, Quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả trong xây dựng hỗ trợ luồng thông tin và dịch vụ từ quá trình mua sắm đến việc giao hàng cuối cùng của dự án. Hơn nữa, thực hiện quản lý chuỗi cung ứng xây dựng cho phép bạn đánh giá quy trình hiện tại,xác định các liên kết yếu và phát triển các giải pháp để khắc phục bất kỳ vấn đề nào bạn có thể gặp phải.

 

+ Tỷ lệ hiệu quả cao. Việc kết hợp chuỗi cung ứng, chiến lược đổi mới dự án và hậu cần tích hợp trong dự án xây dựng của bạn có thể giúp bạn xác định những thiếu sót có thể xảy ra và hành động phù hợp. Đó là vì các dự án xây dựng tiềm ẩn rất nhiều bất trắc. Bạn có thể phải đối phó với việc tăng giá thành sản phẩm, thiếu lao động và các trường hợp khẩn cấp khác. Áp dụng quản lý chuỗi cung ứng trong quá trình xây dựng của bạn cho phép bạn lập kế hoạch cho những chi phí không mong muốn này, điều này sẽ cải thiện tỷ lệ hiệu quả của bạn và đảm bảo rằng bạn không vượt quá ngân sách hoặc vượt quá tiến độ dự án đã định. Quản lý chuỗi cung ứng cung cấp cho bạn dữ liệu thời gian thực về bất kỳ sự chậm trễ nào trong quá trình xây dựng và sự sẵn có của vật liệu xây dựng. Điều đó cho phép bạn phát triển một kế hoạch dự phòng, chẳng hạn như tìm nguồn cung cấp vật liệu xây dựng từ một nhà cung cấp khác điều này sẽ ngăn chặn sự chậm trễ hơn nữa.

 

+Cải thiện giao tiếp Một lợi ích đáng kể khác của quản lý cung ứng xây dựng là nó thúc đẩy giao tiếp hiệu quả Các dự án xây dựng rất phức tạp và có rất nhiều chi tiết liên quan. Bạn cần các nhà thầu, nhà cung cấp sản phẩm, công ty vận tải và người quản lý dự án đều liên lạc thường xuyên. Thông tin liên lạc bị phân mảnh hoặc không hiệu quả có thể dẫn đến dịch vụ khách hàng kém,các vấn đề tốn kém như bỏ qua thiết kế và làm hỏng mối quan hệ giữa nhà cung cấp. Quản lý chuỗi cung ứng giúp tăng cường giao tiếp, dẫn đến sự cộng tác và phối hợp của tất cả mọi người liên quan. Giao tiếp giữa các bộ phận khác nhau cho phép bạn truy cập nhanh vào các báo cáo, dự báo, trích dẫn và trạng thái thời gian thực dự án. Kết quả là sản lượng tăng lên và một dự án xây dựng thành công. Giao tiếp hiệu quả cũng có nghĩa là bạn sẽ không phải đối mặt với sự chậm trễ trong quá trình. Mọi người tham gia vào dự án sẽ nhận thức được những gì họ cần làm và những gì người khác phụ trách. Điều đó sẽ làm giảm các lỗi hậu cần trong các kênh phân phối, đảm bảo không có giao hàng trễ từ các nhà cung cấp sản phẩm và giảm tình trạng tồn đọng của bất kỳ dây chuyền sản xuất nào.

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Sửa chữa hoặc thay thế một hạng mục trong dự án xây dựng có thể dẫn đến chi phí cao cho bạn với tư cách là chủ dự án. Thực hiện quản lý chuỗi cung ứng và có người phụ trách đảm bảo bạn chọn nhà thầu và nhà cung cấp đáp ứng các yêu cầu đặt ra. SCM cũng bao gồm các hướng dẫn quy trình giúp cả nhà thầu và nhà cung cấp tuân thủ các yêu cầu chất lượng của công ty bạn. Với điều này, bạn có thể hợp tác với các nhà cung cấp và nhà thầu hoạt động để duy trì kiểm soát chất lượng.

MỐI QUAN HỆ NHÀ CUNG CẤP XUẤT SẮC

Quản lý chuỗi cung ứng đẩy các mối quan hệ tuyệt vời với các nhà cung cấp, Khi bạn đã tăng cường mối quan hệ với nhà cung cấp, bạn không phải lo lắng về việc thiếu vật liệu xây dựng, và bạn có thể thoải mái và tận hưởng sự nhất quán của việc nhận các sản phẩm xây dựng, chất lượng, đúng thời hạn và ngân sách.

GIẢM THIỂU LÃNG PHÍ

Một lợi thế khác đó là các nhà thầu và kỹ sư không thực hiện các quy trình dư thừa hoặc nhân đôi nỗ lực của nhau. Có chúng trong một chuỗi sẽ phát hiện ra bất kỳ khu vực dư thừa và lãng phí.

TẬP TRUNG DỮ LIỆU

Quản lý chuỗi cung ứng xây dựng nâng cao khả năng hiển thị dữ liệu. Điều đó có nghĩa là tất cả mọi người tham gia vào dự án xây dựng đều có quyền truy cập vào bộ nhớ, tập trung thông tin, tập trung hóa dữ liệu cũng như thúc đẩy phân tích, thiết lập các lĩnh vực hoạt động hiệu quả của bạn. Dữ liệu cho phép bạn tìm cách cải thiện hiệu quả của dự án và tìm ra những phản ứng tốt nhất đối với những gián đoạn hoặc sự kiện trong tương lai.

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC

Một dự án xây dựng thành công cần tất cả mọi người tham gia ở mức độ giao tiếp liên tục. Khi các nhà thầu và nhà cung cấp không có ý tưởng về những gì đang diễn ra, điều đó có thể khiến toàn bộ dự án bị trật bánh. Sử dụng công nghệ, bạn có thể có thể giao tiếp với mọi người mà không cần ở cùng một không gian. Luồng thông tin liên lạc đầy đủ về các dự án xây dựng của bạn cho phép bạn truy cập vào trạng thái dự án, dự báo, báo cáo và các kế hoạch khác trong thời gian thực.

DÒNG DỰ ÁN ĐƯỢC CẢI THIỆN

Trong số các chỉ số quan trọng nhất của dự án, hiệu quả dòng chảy là một khía cạnh được gọi là thời gian xem xét. Các nhà cung cấp càng mất ít thời gian để giao vật liệu xây dựng, thì dòng dự án xây dựng sẽ càng hiệu quả. Tuy nhiên, bạn cần phải xem xét chất lượng của vật liệu được giao, quản lý chuỗi cung ứng xây dựng hiệu quả cho phép tất cả các bên liên quan tìm ra các lĩnh vực mà họ có thể cải thiện và kiểm tra hàng tồn kho để đảm bảo mọi thứ hoạt động trơn tru.

PHẢN ỨNG TỐT HƠN VỚI XUNG ĐỘT

Các dự án xây dựng có rất nhiều phức tạp và đối mặt với rất nhiều thách thức, Đôi khi bạn có thể phải đối mặt với các vấn đề hậu cần. Trong khi những lần khác, bạn có thể gặp phải các vấn đề về nhà cung cấp hoặc nhà thầu. Công ty cung cấp vật liệu có thể ngừng kinh doanh hoặc nhà thầu chính có thể quyết định rút lui khỏi dự án. Quản lý chuỗi cung ứng có thể giúp giải quyết những vấn đề như vậy và biết cách ứng phó với những xung đột.

CUNG CẤP GIÁ TRỊ CHO KHÁCH HÀNG

Sử dụng quản lý chuỗi cung ứng trong xây dựng giúp giảm chi phí hậu cần , hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng và thời gian thực hiện, Khi kết hợp với nhau, tất cả những điều đó sẽ tối đa hóa giá trị cho chủ dự án và đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong chuỗi cung ứng sẽ tạo nên một công trình xây dựng chất lượng

GIẢM THIỂU RỦI RO

Quản lý chuỗi cung ứng trong xây dựng giúp bạn nhìn vào bức tranh toàn cảnh và tìm ra các khu vực rủi ro có thể xảy ra. Sau phân tích này, bạn có thể phát triển một kế hoạch dự phòng để giúp bạn ứng phó với tình huống như vậy.

Đánh giá bài viết